Video: Tillidsrepræsentanter prioriterede OK24-krav

 

Video: Tillidsrepræsentanter prioriterede OK24-krav

79 tillidsrepræsentanter diskuterede og stemte om, hvilke generelle krav de mener, FOA Århus skal prioritere ved næste års overenskomstforhandlinger.

FOA Århus tillidsrepræsentanter tog 14. september stilling til de overenskomstkrav, der er kommet fra fagforeningens medlemmer.

Kravene var samlet under nogle emner - blandt andet ”løn”, ”arbejdstid”, ”arbejdsmiljø” og ”uddannelse” – og under hvert emne kunne tillidsrepræsentanterne stemme om, hvilket krav, de syntes, FOA Århus skulle rejse. Det kunne blandt andet være fordi kravet var vigtigst, mest realistisk og - eller - fordi deres kollegaer ville være mest parate til at strejke for det. For eksempel fik kravet ”En væsentlig stigning på grundlønnen” flest stemmer under emnet ”løn”, mens kravet ”udvidelse af ulempetillæg” var det mest populære under emnet ”arbejdstid”.

FOA Århus formand Mette Fuglsig Schjødt konkluderede på mødet, at hun vil indstille, at afdelingsbestyrelsen følger tillidsrepræsentanternes vurderinger, når den skal tage stilling til, hvilke OK24-krav fagforeningen prioriterer.

På baggrund af de lokale fagforeningers meldinger beslutter FOAs hovedbestyrelse så, hvilke krav FOA på landsplan vil stille til OK24.