Video: Tillidsrepræsentanter holdt kongres-generalprøve

FOA Århus tillidsrepræsentanter fik en forsmag på FOAs ordinære kongres, der bliver holdt 21.-23. november 2023.

Næstformanden for FOA på landsplan Thomas Enghausen ledede løjerne, da FOA Århus tillidsrepræsentanter holdt generalprøve på en ny arbejdsform, der vil præge FOAs kommende kongres, hvor nogle af tillidsrepræsentanterne også vil være delegerede.

På et tillidsrepræsentantmøde den 14. september diskuterede deltagerne nemlig kongressens temaer på samme måde, som den arbejdende kongres skal gøre det. Temaerne - eller visionerne – er ”Fremtidens fællesskab”, ”Fremtidens arbejdsliv”, ”Fremtidens faglighed” og ”Fremtidens velfærd”. Og under hvert tema er oplistet en lang række mål eller forslag – i alt 36 – og deltagerne skal så i grupper vælge nogle få, som, de mener, er de vigtigste. Ligesom de skal vælge en talsperson, der fremlægger gruppens synspunkter.

Tillidsrepræsentanterne gennemførte forløbet, og den livlige diskussion lovede godt for den kommende kongres. Ligesom tillidsrepræsentanterne gav Thomas Enghausen en positiv tilbagemelding på forløbet.