FOA Århus vil bevare Store bededag

Der er mange gode grunde til, at fagforeningen vil bevare fridagen.

Hvis regeringen får afskaffet Store bededag, så skal alle lønmodtagere arbejde en dag - 7,4 timer – mere om året.  Alle mister altså en fridag, og det gælder naturligvis også lønmodtagere, som også tidligere arbejdede på Store bededag, og som så fik fri på et andet tidspunkt.

- Det er den helt gale vej at gå, for FOA-medlemmer har brug for mere frihed og mindre nedslidning, fastslår FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Regeringen ønsker ikke, at der skal komme flere arbejdstimer i den offentlige sektor, selvom alle skal arbejde Store bededag, så derfor skal der forsvinde, hvad der svarer til 2700 fuldtidsstillinger, hvis regeringens plan bliver til virkelighed.

- Det er helt absurd at fjerne stillinger i en situation, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft overalt i den offentlige sektor, understreger Inge Jensen Pedersen. Hun ærgrer sig også over, at regeringens plan vil betyde en lønnedgang for de lønmodtagere, som tidligere fik tillæg, når de arbejdede på Store bededag.

- Så mister medlemmerne de penge, og FOAs medlemmer er i forvejen lavtlønnede. Gennem mange år har vi gennem overenskomsterne betalt for de aftaler, der ligger omkring løn- og arbejdstid – også når det gælder Store bededag. Så det er forkasteligt, når regeringen går ind og blander sig i overenskomstaftaler, mener Inge Jensen Pedersen. Hun accepterer ikke argumentet om, at regeringen må afskaffe Store bededag for at skaffe flere penge til statskassen.

- Den samme regering vil jo gennemføre skattelettelser og særligt til de rigeste, så det hænger jo ikke sammen, mener Inge Jensen Pedersen.

Læs mere om, hvorfor FOA er modstander af regeringens plan her.