Generalforsamling FOA Århus 2022

Livlig generalforsamling

Der var stor debatlyst på FOA Århus generalforsamling 2022

62 FOA Århus medlemmer deltog i fagforeningens generalforsamling, som var den første fysiske generalforsamling siden 2019, fordi Corona forhindrede det i både 2020 og 2021.

Generalforsamlingen var livlig med spørgsmål og kommentarer til både regnskab og beretning. Regnskabet viste for andet år i træk et solidt overskud og blev godkendt.

I sin beretning havde FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen fokus på tre ting.

Hun pegede på, hvordan manglen på FOA-arbejdskraft bør give gode muligheder for at fastholde FOA Århus medlemmer på arbejdsmarkedet, også når sygdom i perioder betyder, at deres arbejdsevne er mindre.

Et andet vigtigt punkt var mere i løn. FOA Århus formand understregede, at de kvindedominerede fag blandt offentligt ansatte skal opnå ligeløn med de mandedominerede fag i det private. Og de kvindedominerede fags lønløft bør ske med samme kronebeløb og ikke procent til alle, så de lavest lønnede stiger hurtigst. Inge Jensen Pedersen fastslog, at den proces skal godt i gang med OK24.

Endelig lagde Inge Jensen Pedersen vægt på, at alle forbedringer kræver en stærk fagforening, der repræsenterer et flertal af de ansatte på FOAs områder. Fagforeningen vil tage nye initiativer, som skal hæve medlemstallet, og FOA Århus formanden opfordrede alle til at gøre en indsats.

17 medlemmer deltog i debatten og havde supplerende kommentarer. For eksempel pegede flere på, at bedre arbejdsforhold er mindst lige så vigtige som højere løn. Andre understregede, at FOA skal vise og forklare fællesskabets styrke, når fagforeningen skal tiltrække medlemmer.

I sin afslutning takkede Inge Jensen Pedersen for de mange gode indlæg, som vil blive taget med i det videre arbejde.

Læs hele Inge Jensen Pedersens beretning her.