Video: Ny dagtilbudsaftale i Aarhus Kommune

Video: Ny dagtilbudsaftale i Aarhus Kommune

Ny dagtilbudsaftale mellem FOA Århus, BUPL og Aarhus Kommune sikrer flere kendte uddannede voksne og bedre arbejdsmiljø.

Efter lange og mange forhandlinger er det lykkedes for FOA Århus, BUPL og Århus Kommune at nå til enighed om en ny aftale for dagtilbud i Århus Kommune.

Aftalen omfatter både daginstitutioner og dagplejere og indebærer blandt andet, at der i fremtiden skal være flere såkaldte kendte voksne, hvilket betyder, at der skal arbejdes for, at flere bliver ansat i længere tid, så der kan opnås en stabilitet på det område.

- For især pædagogmedhjælpere er der en kæmpestor personaleomsætning. Mere end hver tredje pædagogmedhjælper er skiftet ud hvert år, og det har en kæmpe stor betydning for kvaliteten for området, fortæller Jack Hougård Kristensen, formand for Pædagogisk Sektor hos FOA Århus.

Planlægning af arbejdstid
Et andet af aftalens helt væsentlige punkter er, at man skal planlægge arbejdet, så der er mulighed for at forberede den tid, man er sammen med børnene. Arbejdstiden skal planlægges et år frem, så der både bliver tage højde for arbejdet med børnene og planlægning af arbejdet med børnene. Desuden skal alle møder i fremtiden regnes med ind i arbejdstiden. 

- Mange steder har man jo fået sine arbejdsopgaver næsten fra uge til uge, og man har ikke planlagt, at eksempelvis aftenmøder er blevet indregnet i arbejdstiden. Det har ikke fungeret tidligere, siger FTR for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Århus Kommune Kim Møller Pedersen.

Nu skal det helt store arbejde med implementering af aftalen så sættes i gang, og her skal de lokale tillidsrepræsentanter i gang.

- Det er klart, at det, at vi har skrevet noget i en aftale, ikke ændrer noget i sig selv. Lige nu er vi afhængige af den lokale dialog, der skal være mellem de tillidsvalgte og lederne, siger Jack Hougaard. 

Helt konkret skal tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne nu sammen med lederne gennemgå hver enkelt medarbejders ansættelse og lave en arbejdsplan, der rækker et år frem.