Video: Konference om fagforeningens fremtid

Video: Konference om fagforeningens fremtid

FOA Århus afholdt mandag d. 4. oktober en stor konference for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Konferencen blev afholdt på Odder Parkhotel og efter en kort velkomst fra formand Inge Jensen Pedersen havde arbejdsmarkedforsker Henning Jørgensen et længere oplæg om de udfordringer, som fagbevægelsen står over for med falende medlemstal og færre unge medlemmer.

Konferencen var oprindeligt planlagt til 2020, men var på grund af Corona udskudt flere gange, og formand for FOA Århus Inge Jensen Pedersen var glad for, at det endelig lykkedes at samle de mange tillidsvalgte på dagen.

- Det har været end god dag, hvor vi har talt om og diskuteret mange  emner, og det er vigtigt, at vi igen kan samles og være sammen, fortæller Inge Jensen Pedersen og fortsætter.

- Fremtidens fagforening er afhængig af, at vi i højere grad er i stand til at fortælle, hvorfor det er vigtigt, at vi står sammen, og det er også vigtigt, at vi får de unge med.

I alt deltog godt 100 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til konferencen, der sluttede kl. 18.