FOA Århus afdelingsbestyrelse har delte holdninger til OK21

Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle FOA Århus medlemmer til at stemme. Nogle bestyrelsesmedlemmer anbefaler et ja, andre et nej til OK21-forligene.

I FOA Århus afdelingsbestyrelse er der forskellige holdninger til OK21-forhandlingsresultaterne.

Nej-sigerne mener, at lønrammen er for lille, og at de lavtlønnede får for lidt, når lønstigningerne stadig bliver givet i procenter og ikke i kroner.

Ja-sigerne vurderer, at resultaterne er de bedst opnåelige og vil så allerede nu blandt de offentligt ansattes forbund starte en diskussion om løndannelsen.

Alle er enige om, at det er vigtigt, at så mange FOA Århus medlemmer som muligt tager stilling til OK21-forligene. Afstemningen foregår fra den 25. marts kl. 9 til den 19. april. kl. 8.

FOA Århus opfordrer også alle medlemmer til at deltage i de digitale stormøder, som forbundet - FOA på landsplan – afholder om OK21-forligene.

Du kan læse mere om afstemningen og møderne - og tilmelde dig møderne her

Du kan læse mere om forligene her