OK21-møder

Har du spørgsmål til forligene kan du spørge din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller din lokale FOA-afdeling. Du kan måske også finde svar i de udsendelser, som FOA har sendt via Facebook Live. Afstemningen om din overenskomst begynder 23. marts og varer til 19. april kl. 8.

Facebook Live 

FOA har sendt Facebook Live om OK21-forligene inden for hver sektor på følgende datoer:

9. marts kl. 16 om OK21-forligene:
Thomas Enghausen, næstformand i FOA, svarede på spørgsmål.

10. marts kl. 16 om OK21-forligene inden for social- og sundhedsområdet:
Torben K. Hollman, sektorformand i FOA, svarede på spørgsmål.

Se udsendelsen her

11. marts kl. 19 om OK21-forligene inden for det pædagogiske område:
Kim Henriksen, sektorformand i FOA, svarede på spørgsmål.

Se udsendelsen her

15. marts kl. 16 om OK21-forligene inden for kost- og serviceområdet:
Pia Heidi Nielsen, sektorformand i FOA, svarede på spørgsmål.

 Se udsendelsen her

16. marts kl. 15 om OK21-forligene inden for teknik- og serviceområdet:
Reiner Burgwald, sektorformand og Thomas Brücker, sektornæstformand i FOA, svarede på spørgsmål.

Se udsendelsen her


Afstemningen om OK21 starter 23. marts og varer til 19. april kl. 8

Som medlem af FOA modtager du din digitale stemmeseddel via e-mail og/eller sms. Har vi ikke din e-mailadresse eller mobiltelefonnummer, får du et fysisk brev med valgkode til afstemningen.