Kom til FOA Århus generalforsamling

FOA Århus indkalder til generalforsamling, som bliver holdt i fagforeningens lokaler den 2. april kl. 17.30. Generalforsamlingen er FOA Århus højeste myndighed.

På FOA Århus generalforsamling kan du og dine kollegaer få direkte indflydelse på jeres fagforenings arbejde.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her.

Og se indkaldelsen og generalforsamlingens dagsorden her:

 

FOA Århus

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 2. april 2020

 Indtjekning og spisning: Kl. 17.00-18.00
Generalforsamling: Kl. 18.00

 

Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J, i mødesalen

 

Dagsorden:

                1.    Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt

                       valg af 2 dirigenter

                2.    Godkendelse af forretningsorden

                3.    Godkendelse af dagsorden

                4.    Valg af stemmeudvalg

                5.    Regnskab 2019 og rammebudget 2020

                6.    Beretning – fremtidig virksomhed

                7.    Indkomne forslag

                 8.    Valg

                          a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år

                          b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år

                9.    Eventuelt

              10.    Afslutning

 

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 3. marts 2020.