Generalforsamling i FOA Århus

Indtjekning og spisning: Kl. 17.00-18.00
Generalforsamling: Kl. 18.00

Tilmelding er alene nødvendig af hensyn til forplejning.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-20-13-00
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Målgruppe: Alle medlemmer af FOA Århus
Ledige pladser 115
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Tilmeld dig her 

 
Tilmelding kan kun ske med NemID
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

 

Dagsorden:

                1.    Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt

                       valg af 2 dirigenter

                2.    Godkendelse af forretningsorden

                3.    Godkendelse af dagsorden

                4.    Valg af stemmeudvalg

                5.    Regnskab 2019 og rammebudget 2020

                6.    Beretning – fremtidig virksomhed

                7.    Indkomne forslag

                 8.    Valg

                          a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år

                          b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år

                9.    Eventuelt

              10.    Afslutning

 

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 3. marts 2020.