Generalforsamling 2019

Generalforsamling vedtog kontingentstigning

Efter en god debat vedtog FOA Århus generalforsamling at hæve kontingentet med 20 kr.

Torsdag d. 4. april 2019 holdt FOA Århus generalforsamling, og her præsenterede fagforeningens politiske ledelse og afdelingsbestyrelse forsamlingen for et underskud på 2018-regnskabet. Den økonomiske situation bidrog til, at deltagerne havde en livlig diskussion, som handlede om mange forskellige aspekter ved fagforeningens arbejde.

FOA Århus indtægter er i høj grad medlemskontingenter, mens udgifterne går til fagforeningens forskellige indsatsområder. Derfor kom diskussionen hurtigt til at handle om, hvordan fagforeningen tiltrækker medlemmer, og om hvad der skal til for, at FOA Århus kan gennemføre sine mange forskellige faglige aktiviteter.

En enig afdelingsbestyrelse foreslog at hæve kontingentet med 20 kr. fra den 1. juli 2019, og at afdelingsbestyrelsen kan hæve kontingentet med yderligere 10 kroner fra d. 1. januar 2020, hvis det bliver nødvendigt.

Modstanderne af forslaget frygtede, at en kontingentstigning vil gøre det sværere at tiltrække medlemmer, mens tilhængerne mente, at stigningen er nødvendig for, at fagforeningen kan fungere effektivt og er attraktiv.

Der var skriftlig afstemning om forslaget, som blev vedtaget med stemmerne 52 for og 26 imod. Alle stemte for beretningen på nær en enkelt, der undlod.

I alt 93 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Heraf havde 83 stemmeret, mens resten var pensionistmedlemmer, der kun har taleret.