TV: FOA Århus deltager i dagpenge-kampagne

TV: FOA Århus deltager i dagpenge-kampagne

Siden midt-90erne er værdien af dagpenge blevet ringere, og hvis der ikke sker ændringer, så bliver det endnu værre i 2025.

I midten af 90erne var værdien af dagpengene 63 pct. af gennemsnitslønnen for en gennemsnitlig LO-arbejder. I dag er den kun 54 pct. Det er det samme som et fald i dagpengene på 2.500 kr. om måneden eller 30.000 kr. om året.

Hvis udviklingen fortsætter frem mod 2025, vil værdien af dagpengene vil være faldet til 50 pct. for en LO-arbejder.

Det skaber en usikkerhed for alle, og det underminerer vores flexicurity-model, der har været med til at skabe den høje danske velstand. Det vil også betyde, at færre tør skifte job samt at færre vil melde sig ind i a-kasserne.

Derfor er det vigtigt, at der sker ændringer, så lønmodtagere kan være trygge i deres arbejdsliv. FOA Århus støtter derfor LO´s krav, der er følgende.

•  At stoppe faldet i dagpengenes værdi og løfte den maksimale årlige dagpengesats med i alt 13.400 kr. (2018-niveau) frem mod 2025.
  
•  At medlemmernes statsbidrag fastholdes efter de gældende regler, selvom den maksimale dagpengesats løftes (medlemsbidraget skal reguleres med prisudviklingen  – og ikke stigningen i dagpengesatsen – frem mod 2025).

•  At medlemsbidraget halveres for beskæftigede unge under 25 år, der ikke er omfattet af den eksisterende kontingentfritagelse. Det vil i praksis betyde, at kontingentet (før skat) falder med lidt over 2.000 kr. om året eller ca. 37 pct.

FOA Århus var sammen med LO Aarhus, andre fagforeninger og politikere lørdag på gaden for at fortælle om kampagnen.