Klimakrise – hvad går galt, og hvad kan vi gøre?

Ved Jesper Theilgaard, metrolog og Jens Joel, Socialdemokratiets klima- og energiordfører. Foredraget giver et letforståeligt indblik i den komplicerede klimadebat, men er også en fortælling om de muligheder, som forandringerne giver.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9741-19-13-13
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Ledige pladser 100
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Arrangementet er aflyst på grund af for få tilmeldinger

Tilmelding kan kun ske med NemID
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.
Hvis du oplever problemer med din tilmelding, så ring til FOA Århus på 8936 6666 

 

Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsler om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret.
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur, som er under pres, eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr.
FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at menneskets afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas er den direkte årsag.

CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %.

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet? Hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Spørgsmålene er mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste.

Herefter sætter Jens Joel klimakrisen ind i et bredere samfundsmæssigt perspektiv og præsenterer nogle bud på politiske løsninger. Som Jens skriver på sin hjemmeside: ”Vi er den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne og den sidste, der kan gøre noget ved dem.”

Jens Joel mener, at Danmark skal være et grønt forbillede for verden, som har ren energi, bæredygtig transport og et landbrug, som er i balance med naturen.

Kom og hør mere om klimaforandringerne, og hvad vi gør ved dem.

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.