Generalforsamling i FOA Århus

Indtjekning og spisning: Kl. 16.30-17.30
Generalforsamling: Kl. 17.30

Tilmelding senest 13. april kl. 12 er alene nødvendig af hensyn til forplejning.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-23-13-00
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Målgruppe: Alle medlemmer af FOA Århus
Ledige pladser 46
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Tilmeld dig her 


 

Dagsorden ordinær generalforsamling FOA Århus 2023:

1. Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt
valg af 2 dirigenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning – fremtidig virksomhed
6. Regnskab 2022 og rammebudget 2023
7. Indkomne forslag
8. Valg
a. Valg af afdelingsformand for 4 år
Afdelingsformand Inge Jensen Pedersen genopstiller ikke
Mette Fuglsig Schjødt, afdelingsnæstformand, opstiller
b. Valg af afdelingsnæstformand for resten af valgperioden, som løber til ordinær generalforsamling i 2025
Jack Hougård Kristensen, sektorformand i Pædagogisk Sektor, opstiller
c. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
d. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
e. Valg af fanebærer for 2 år
f. Valg af fanebærersuppleant for 2 år
9. Eventuelt
10. Afslutning

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 21. marts 2023.

Kandidatforslag til pkt. 8.a. Valg af afdelingsformand, og pkt. 8.b. Valg af afdelingsnæstformand skal være afdelingen i hænde senest 21. marts 2023.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Ekstraordinært sektorårsmøde i Pædagogisk Sektor Torsdag den 20. april 2023

Årsmødet afholdes i umiddelbar forlængelse af afdelingens ordinære generalforsamling og afholdes kun, såfremt sektorformand Jack Hougård Kristensen bliver valgt som afdelingsnæstformand på den ordinære generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Valg af stemmeudvalg
  4. Valg af sektorformand, valget er for resten af valgperioden, som løber til det ordinære sektorårsmøde 12. oktober 2023
  5. Eventuelt
  6. Afslutning

Kandidatforslag til pkt. 4 Valg af sektorformand skal være afdelingen i hænde senest 21. marts 2023.