Digital generalforsamling i FOA Århus

Generalforsamling: Kl. 17.30

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-13-00
Tid: til
Sted: Generalforsamlingen foregår digitalt
Målgruppe: Alle medlemmer af FOA Århus
Ledige pladser 148
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Tilmeld dig her 

 
Tilmelding kan kun ske med NemID
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Regnskab og rammebudget
  a. Regnskab 2019 og rammebudget 2020
  b. Regnskab 2020 og rammebudget 2021
 6. Beretning – fremtidig virksomhed
 7. Indkomne forslag
 8. Valg
  a. Valg af afdelingsnæstformand for 4 år
  b. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
  c. Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år
  d. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
  e. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år
  f. Valg af fanebærer for 2 år
  g. Valg af fanebærersuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 22. marts 2021

Kandidatforslag til pkt. 8.a. Valg af afdelingsnæstformand for 4 år, skal være afdelingen i hænde senest 22. marts 2021.