Generalforsamling i FOA Århus

Indtjekning og spisning: Kl. 17.00-18.00
Generalforsamling: Kl. 18.00

Tilmelding er alene nødvendig af hensyn til forplejning.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-19-13-01
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Målgruppe: Alle medlemmer af FOA Århus
Ledige pladser 67
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Tilmeld dig her 

 
Tilmelding kan kun ske med NemID
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

 

Dagsorden

 1. Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Regnskab 2018 og rammebudget 2019
 6. Beretning – fremtidig virksomhed
 7. Indkomne forslag
 8. Valg
  1. Valg af afdelingsformand for 4 år
  2. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
  3. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
  4. Valg af fanebærer for 2 år
  5. Valg af fanebærersuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
 10. Afslutning


Forslag til pkt. 7. “Indkomne forslag”, skal være afdelingen i hænde senest 5. marts 2019.

Kandidatforslag til pkt. 8.a. “Valg af afdelingsformand”, skal være
afdelingen i hænde senest 5. marts 2019.