Årsmøde 2021 i Teknik- og servicesektoren

Tilmelding er alene nødvendig af hensyn til forplejning.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-13-01
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Ledige pladser 31
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet
Tilmelding på hjemmesiden kan kun ske med NemID
Log ind med FOA-login er ikke muligt for nuværende.
Hvis du oplever problemer med din tilmelding, så ring til FOA Århus på 8936 6666
  

Dagsorden i henhold til lovene:

   1.      Valg af dirigent

   2.      Godkendelse af forretningsorden

   3.      Godkendelse af dagsorden

   4.      Valg af stemmeudvalg

   5.      Beretning/fremtidig virksomhed

   6.      Indkomne forslag

   7.      Valg

           a. Sektornæstformand for 2 år

 

           Valg til sektorbestyrelsen fra faggrupperne

           b. 1 teknisk servicemedarbejder, svømmehal for 2 år*

           c. 1 teknisk servicemedarbejder, plejehjem for 2 år

           d. 1 teknisk servicemedarbejder, rådhuse, biblioteker m.v. for 2 år

           e. 1 teknisk servicemedarbejder, idræt for 2 år*

           f. 1 teknisk servicemedarbejder, skoler for 2 år

           g. 1 teknisk serviceleder, skoler for 2 år*

           h. 1 teknisk serviceleder, plejehjem for 2 år

           i. 1 beredskabspersonale for 2 år*

           j. 1 færgepersonale, Tunøfærgen for 2 år

           k. 1 færgepersonale, Samsøfærgen for 2 år

           l. 1 parkeringsserviceassistent for 2 år

           m.1 vejformand for 2 år

           n. 1 buschauffør for 2 år

           o. 1 ambulancepersonale for 2 år

 

           Valg til afdelingsbestyrelsen

           p. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år – vælges blandt sektorbestyrelsen

           q. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år – vælges blandt sektorbestyrelsen

 

   8.      Eventuelt

   9.      Afslutning

 

*Valgt på klubgeneralforsamlingen og præsenteres her

 

Tidsplan
Kl. 17.00 Indtjekning og spisning
Kl. 17.30 Årsmøde

Indkomne forslag til pkt. 6 skal være afdelingen i hænde senest den 11. oktober 2021.

Kandidater til pkt. 7.a. Valg af sektornæstformand for 2 år opstilles på mødet.

Tilmelding til årsmødet kan også ske på telefon 89 36 66 66 eller på mail til aarhus@foa.dk med angivelse af navn og sektor, senest den 1. november 2021.

Tilmeldingen er alene på grund af forplejningen.