Årsmøde 2021 i Social- og sundhedssektoren

Tilmelding er alene nødvendig af hensyn til forplejning.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-13-04
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Ledige pladser 106
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Tilmelding kan kun ske med NemID
Log ind med eget FOA-login er ikke muligt for nuværende.
Hvis du oplever problemer med din tilmelding, så ring til FOA Århus på 8936 6666

Dagsorden i henhold til lovene:

   1.      Valg af dirigent

   2.      Godkendelse af forretningsorden

   3.      Godkendelse af dagsorden

   4.      Valg af stemmeudvalg

   5.      Beretning/fremtidig virksomhed

   6.      Indkomne forslag

   7.      Valg

           a. Sektornæstformand for 2 år

 

           Præsentation af sektorbestyrelsen

 

           Valg til afdelingsbestyrelsen

           b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år – vælges blandt sektorbestyrelsen

           c. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år – vælges blandt sektorbestyrelsen

 

   8.      Eventuelt

   9.      Afslutning

Tidsplan

Kl. 16.30                                  Indtjekning

Kl. 17.00                                  Årsmøde

Kl. 18.15                                  Spisning

Kl. 19.00                                  Årsmødet fortsætter

                                                  

Indkomne forslag til pkt. 6 skal være afdelingen i hænde senest den 11. oktober 2021.

Kandidater til pkt. 7.a. Valg af sektornæstformand for 2 år opstilles på mødet.

Tilmelding til årsmødet kan også ske på telefon 89 36 66 66 eller på mail til aarhus@foa.dk med angivelse af navn og sektor, senest den 1. november 2021.

Tilmeldingen er alene på grund af forplejningen.