Årsmøde 2021 i Pædagogisk Sektor

Tilmelding er alene nødvendig af hensyn til forplejning.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-13-03
Tid: til
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56, Viby J
Ledige pladser 123
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet
Tilmelding kan kun ske med NemID
Log ind med FOA-login er ikke muligt for nuværende.
Hvis du oplever problemer med din tilmelding, så ring til FOA Århus på 8936 6666
 

Dagsorden i henhold til lovene:

 

      1.          Valg af dirigent

      2.          Godkendelse af forretningsorden

      3.          Godkendelse af dagsorden

      4.          Valg af stemmeudvalg

      5.          Beretning/fremtidig virksomhed

      6.          Indkomne forslag

      7.          Valg

                   a.   Sektornæstformand for 2 år

 

Årsmødet suspenderes og faggrupperne går hver for sig og foretager valg af faggrupperepræsentanter og sektorbestyrelsesmedlemmer, dog ikke til valg pkt. i.3 og j.3.

                   Valg af faggrupperepræsentanter

                   b. 1 pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper for 2 år

                   c.   1 dagplejer for 2 år

                   d. 1 legepladsansat for 2 år

                   e.   1 dagplejepædagog for 2 år

                   f.   1 leder i dagplejen for 2 år

                   g.   1 pædagogisk konsulent for 2 år

                   h. 1 omsorgshjælper/pædagogmedhjælper for 2 år

                  

                   Valg til sektorbestyrelsen fra faggrupperne

                   i.    3 sektorbestyrelsesmedlemmer, dagplejer for 2 år*

                   j.    3 sektorbestyrelsesmedlemmer, pæd.ass./pæd.medhj. for 2 år*

                   k.   1 sektorbestyrelsesmedlem, legepladsansat for 2 år

                   l.    1 sektorbestyrelsesmedlem, dagplejepædagog for 2 år

                   m. 1 sektorbestyrelsesmedlem, leder i dagplejen for 2 år

                   n. 1 sektorbestyrelsesmedlem, pædagogisk konsulent for 2 år

                   o. 1 omsorgshjælper/pædagogmedhjælper for 2 år

                   Årsmødet genoptages og de valgte præsenteres.

 

                   Valg til afdelingsbestyrelsen

                   p. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år vælges blandt sektorbestyrelsen

                   q. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år vælges blandt sektorbestyrelsen

                  

      8.          Eventuelt

      9.          Afslutning

 

*valgt på faggruppeklubgeneralforsamling og præsenteres her                   

 

Tidsplan

Kl. 17.15  Indtjekning og spisning

Kl. 18.00  Årsmødet starter

Indkomne forslag til pkt. 6 skal være afdelingen i hænde senest den 13. oktober 2021.

Kandidater til pkt. 7.a. Valg af sektornæstformand for 2 år opstilles på mødet.

Tilmelding til årsmødet kan også ske på telefon 89 36 66 66 eller på mail til aarhus@foa.dk med angivelse af navn og sektor, senest den 1. november 2021.

Tilmeldingen er alene på grund af forplejningen.