Skattefri præmie

Hvad er skattefri præmie?
Vælger du at blive på arbejdsmarkedet, efter du har fået et efterlønsbevis, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.
Den højest mulige præmie er 163.008 kr. (pr. 1. januar 2019)

Hvornår kan du få den skattefri præmie?
Den skattefri præmie kan udbetales, når du når folkepensionsalderen. Du skal selv søge om at få den skattefri præmie udbetalt.

Hvilket arbejde kan du optjene skattefri præmie af?
Det er kun arbejde til normal løn og på almindelige vilkår, du kan optjene skattefri præmie af.

Hvis du i en periode ikke har været a-kassemedlem, kan arbejdet i den periode ikke medregnes.