Hvordan søger jeg om efterløn?

Sådan skal du gøre, hvis du ønsker at gå på efterløn

Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du udfylde og indsende en ansøgning om efterløn (AR 283). Vi anbefaler, at du sender ansøgningen i god tid – gerne et par uger før, du vil på efterløn. Ud over ansøgningen om efterløn skal du udfylde og sende blanketter vedrørende dine pensioner og en rådighedserklæring. Disse blanketter skal dog først udfyldes umiddelbart efter den dato, du vil på efterløn fra.

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at udfylde flere blanketter, fx:

  • Supplerende oplysninger (AR 259)
    Når du udfylder efterlønsansøgningen, vil det fremgå, om du også skal udfylde denne blanket, som vi skal bruge til at vurdere, om du driver selvstændig virksomhed, er selvbygger/medbygger, og hvor du skal oplyse om bijob og ulønnet arbejde.
  • Ansøgning om efterløn for personer med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn (AR 284)
    Hvis du vil have tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, eller hvis du har en ægtefælle, samlever eller familie, der ejer en selvstændig virksomhed, som du vil arbejde i, skal du udfylde denne blanket. Det er her særligt vigtigt at sende papirerne i god tid – gerne op til 6 måneder før.


Hent din blanket:

Du skal være opmærksom på, at du blive bedt om at logge ind. Derefter kommer du til den valgte blanket.