Jeg ønsker at gå på efterløn

Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du udfylde og indsende en ansøgning om efterløn (AR 283). Vi anbefaler, at du sender ansøgningen i god tid – gerne et par uger før, du vil på efterløn.

Ud over ansøgningen om efterløn skal du udfylde og sende blanketter vedrørende dine pensioner og en rådighedserklæring. Disse blanketter skal dog først udfyldes umiddelbart efter den dato, du vil på efterløn fra.

Hvis du ønsker at drive en selvstændig virksomhed, skal du søge om tilladelse til det. Det er her særligt vigtigt, at du sender ansøgningen om efterløn og ansøgningen om drift af selvstændige virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden i ekstra god tid – gerne op til 6 måneder før du ønsker at gå på efterløn.

Bemærk!
Hvis du ønsker at arbejde i din ægtefælles virksomhed i efterlønsperioden, skal du også søge om tilladelse til det, medmindre du har en ansættelseskontrakt vedrørende ansættelsesforholdet (der skal være indgået lønaftale efter kildeskatteloven).