Hvordan søger jeg om efterløn?

Sådan skal du gøre, hvis du ønsker at gå på efterløn

Hvis du ønsker at overgå til efterløn, skal du udfylde og indsende en efterlønserklæring (AR 283). Du behøver ikke sende skattekort eller lønsedler til os, da vi får disse oplysninger fra SKAT.

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at udfylde flere blanketter, fx:

 • Opgørelse af overskydende timer (AR 232)
  Når du udfylder efterlønsansøgningen, vil det fremgå, om du også skal udfylde denne blanket,hvor du skal oplyser om arbejde ud over fuld tid.
 • Erklæring om fravær (AR 296)
  Når du udfylder efterlønsansøgningen, vil det fremgå, om du også skal udfylde denne blanket, hvorfra vi registrerer evt. fravær uden løn af hensyn til beregning af beskæftigelseskrav og satsberegning. Du skal også oplyse om fravær med løn, så vi kan vurdere din rådighed.
 • Supplerende oplysninger (AR 259)
  Når du udfylder efterlønsansøgningen, vil det fremgå, om du også skal udfylde denne blanket, som vi skal bruge til at vurdere, om du driver selvstændig virksomhed, er selvbygger/medbygger, og hvor du skal oplyse om bijob og ulønnet arbejde.
 • Ansøgning om efterløn for personer med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn (AR 284)
  Hvis du vil have tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, eller hvis du har en ægtefælle, samlever eller familie, der ejer en selvstændig virksomhed, som du vil arbejde i, skal du udfylde denne blanket. Det er her særligt vigtigt at sende papirerne i god tid – gerne et par måneder før.


Hent din blanket:

Du skal være opmærksom på, at du blive bedt om at logge ind. Derefter kommer du til den valgte blanket.