Vejledning: Ansøgning om efterløn (AR283)

Pension

Inden overgangen til efterløn skal der laves en opgørelse over alle dine pensioner ved det fyldte 60. år, medmindre du har fået udstedt efterlønsbevis og har fået opgjort dine pensioner.

Hvis a-kassen har sendt en pensionsoversigt til dig, og ikke alle dine pensionsordninger fremgår af oversigten, skal du selv indhente oplysninger fra pensionsinstitutterne.

Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter det fyldte 60. år, skal have lavet en ny pensionsopgørelse. Det gælder dog ikke, hvis du på indbetalingstidspunktet opfylder 2 års-reglen. Du har pligt til at oplyse a-kassen om indbetalinger til en ophørspension. A-kassen kan oplyse yderligere herom.

Du skal oplyse om eventuelle udbetalinger fra pensionsordninger i perioden mellem 60. år og efterlønsalderen.

Opsparet feriegodtgørelse

Efter ferieloven er der visse muligheder for at få opsparet feriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb uden samtidig at holde ferie. Du skal oplyse til a-kassen, hvis du har ret til sådan en feriegodtgørelse, eller hvis du får feriegodtgørelse udbetalt efter overgang til efterløn eller indtil 3 måneder før overgang til efterløn.

Selvstændig virksomhed

Der er tale om selvstændig virksomhed, både når denne drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives i selskabsform.

Du er selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Nær familie er egne eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Du skal altid svare Ja på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis

  • Du eller din ægtefælle har ansatte,
  • Du skattemæssigt er registreret som medarbejdende ægtefælle,
  • Du har bortforpagtet virksomheden,
  • Du har en maskinstation til at udføre arbejdet, eller
  • Du i sæsonen eller indimellem arbejder som selvstændig.

Du kan søge om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Du kan få nærmere vejledning i a-kassen.

ATP-indbetaling

Du har ret til at betale bidrag til ATP, mens du er på efterløn.

Udbetaling

Efterlønnen bliver indsat på din NemKonto.

Bor eller arbejder du i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, kan du vælge at få efterlønnen udbetalt til en konto i et pengeinstitut i dette land. Du skal henvende dig til a-kassen. A-kassen kan også oplyse dig nærmere om hvilke lande og geografiske områder, der er omfattet af EØS.

Godkend/indsend

Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af efterløn og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet.

Kontrol og anden information

De oplysninger, som du giver på denne blanket, bliver kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at

  • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter,
  • a-kassen skal i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring,
  • a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og
  • du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at logge ind eller udfylde blanketten, kan du ringe til eller chatte med os.

Mandag-torsdag: 9-16 og fredag: 9-12:

Ring på 46 97 25 91

Hverdage mellem 16 og 20:

Ring på 46 97 10 10

iStock