Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse 2021

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021.


Faste satser pr. dag:
Hel G-dag: 892 kr.
Halv G-dag: 446 kr. 

Om G-dage
Man får en halv G-dag, hvis ledigheden den pågældende dag er mindre end eller lig med 4 timer. Er den større end 4 timer, får man en hel G-dag.