Fuldtids- eller deltidsforsikret

Du kan være medlem af FOAs A-kasse som enten fuldtids- eller deltidsforsikret. Din forsikringsstatus har bl.a. betydning for, hvor meget du skal betale i kontingent, og for hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge.

Du kan vælge at være fuldtidsforsikret medlem af FOAs A-kasse, selv om du arbejder på nedsat tid. Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.

Skal jeg være deltids- eller fuldtidsforsikret?
Ønsker du højst at arbejde 30 timer om ugen, skal du lade dig deltidsforsikre.

Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du ikke vælge at være deltidsforsikret. Da skal du være fuldtidsforsikret medlem af a-kassen. Du kan kontakte os for at skifte status fra deltid- til fuldtidsforsikret medlem, hvis du går op i arbejdstid. Du kan tidligst ændre forsikringsstatus, fra det tidspunkt hvor vi modtager din ansøgning.

Automatisk forsikringsskifte
Vi har øget adgang til oplysninger fra SKAT, hvor vi kan se, hvor mange timer du arbejder. Får vi besked om, at du som deltidsforsikret har arbejdet mere end 390 timer inden for 3 måneder, skal vi ændre din status til fuldtidsforsikret. Hvis du er uge- eller 14-dages lønnet, bliver du omforsikret, hvis du har arbejdet mere end 360 timer indenfor 12 uger.

Ændringen af din forsikringsstatus får virkning fra den 1. i førstkommende måned. Bliver vi fx 10. august 2019 opmærksom på, at du har arbejdet mere end 390 timer de sidste 3 måneder, skal vi ændre din status fra deltid- til fuldtidsforsikret medlem med virkning fra 1. september. Vi giver dig naturligvis besked, hvis det skulle blive aktuelt.

Forsikringsskifte til deltidsforsikring
Vi ændrer ikke automatisk din forsikringstype fra fuldtidsforsikret til deltidsforsikret, hvis du ikke længere arbejder mere end 390/360 timer (se afsnit om automatisk forsikringsskifte). Hvis du ønsker at blive omforsikret til deltidsforsikring, skal du kontakte dit lokale a-kassekontor.

Bemærk, at hvis du arbejder mere end 390/360 timer, kan du ikke blive deltidsforsikret.