Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål om jobrettet uddannelse, som vi ofte bliver spurgt om.

Spørgsmål og svar

Må jeg sige nej til aktivering?

Du kan ikke sige nej til et aktiveringstilbud fra jobcentret, fordi du hellere vil finde et kursus under jobrettet uddannelse.

Men omvendt: Har du allerede tilmeldt dig et kursus, når jobcentret giver dig et aktiveringstilbud, skal jobcentret tilrettelægge aktiveringen, så du kan deltage i kurset.

Det er derfor vigtigt, at du giver dit jobcenter besked, straks du har søgt optagelse på jobrettet uddannelse.

Skal jeg stå til rådighed, mens jeg er på jobrettet uddannelse?

Hvis du deltager i et kursus med en fuld ugentligt undervisningstid, har du ikke pligt til at være aktivt jobsøgende i kursusperioden. Du har derfor ikke pligt til at joblogge din jobsøgning.

Men du skal fortsat have et godkendt CV på Jobnet, og hvis jobcentret henviser dig til et konkret job, skal du tage det.

Du kan dog søge jobcentret om at blive fritaget for at skulle stå til rådighed for henvist arbejde. Hvis de siger ja til det, skal du heller ikke tjekke jobforslag på Jobnet imens. Snak med a-kassen, før du ansøger jobcentret.  

Mens du tager jobrettet uddannelse, skal du hverken til jobsamtaler i jobcentret eller til rådighedssamtaler i a-kassen. Samtalerne udsættes, til den jobrettede uddannelse er afsluttet.

Skal jeg være aktivt jobsøgende?

Du behøver ikke at være aktivt jobsøgende i den periode, du deltager i jobrettet uddannelse på fuld tid (hele kalenderuger). Du har derfor ikke pligt til at joblogge din jobsøgning. Du skal heller ikke møde til samtale i jobcentret eller i a-kassen.

Jobcentret kan dog godt henvise dig til et arbejde, mens du er på kursus. Du skal derfor have et aktivt cv på jobnet.dk.

Kan jeg få dækket mine udgifter til transport?

Du har ret til et tilskud til dine transportudgifter, men kun når du deltager i AMU-kurser.

Tilskuddet er på 1,10 kr. pr. kørt kilometer (2023) og udbetales for den del af transporten mellem bopæl og uddannelsesstedet, der ligger ud over 24 km (tur/retur).

Kan jobcentret sige nej til jobrettet uddannelse?

Nej, for det er a-kassen, der skal godkende, at du opfylder betingelserne for jobrettet uddannelse, samt at kurset står på positivlisten. Men du skal give jobcentret besked, når du har tilmeldt dig på skolen. 

Får jeg karantæne, hvis jeg afbryder et jobrettet kursusforløb?

Nej, jobrettet uddannelse er ikke omfattet af karantænereglerne. Du får derfor ikke karantæne, uanset hvad grunden er til afbrydelsen.

Hvad hvis jeg er i deltidsarbejde og får supplerende dagpenge?

Jobrettet uddannelse er for dem, der er fuldt ledige.

Hvis du har et fast deltidsjob og kun får supplerende dagpenge, skal du i stedet for jobrettet uddannelse for ledige søge støtte efter reglerne om VEU (www.borger.dk) eller SVU (www.svu.dk).

Det er uden betydning, hvor mange timer du har i din deltidsansættelse. Selv om du fx kun er ansat i en deltidsstilling på 8 timer om ugen og får supplerende dagpenge for resten, er det VEU eller SVU, du skal søge.

Hvad gør jeg i praksis for at komme på et jobrettet kursus?


  • Find det kursus, du gerne vil deltage i på positivlisten eller på listen med kurser på FOAs fagområder.
  • Find en skole på internettet, hvor kurset udbydes - se en oversigt
  • Tilmeld dig kurset på skolens hjemmeside. Både du og skolen skal udfylde en ansøgning, som skal sendes til a-kassen. Ansøgningen hedder AR 237.
  • Når a-kassen modtager din ansøgning, tjekker vi, at betingelserne er opfyldt og giver dig efterfølgende besked pr. brev. 

Hvis du starter på din ret til jobrettet uddannelse før 1. ledighedsdag, skal du også søge på blanketten AR 237.

Når a-kassen modtager din ansøgning, tjekker vi, at betingelserne er opfyldt og giver dig efterfølgende besked pr. brev. Hvis du starter på din ret til jobrettet uddannelse før 1. ledighedsdag, skal du også udfylde blanketten AR 237.   

Hvad hvis det kursus, jeg vil tage, ikke står på positivlisten?

Inden for de første 9 måneders ledighed har du mulighed for at få 6 ugers uddannelse udover din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse (inden for de første 3 måneders ledighed, hvis du er under 25 år).

Jobcentret kan derfor godt lave en jobplan, hvor du får lov til at tage et kursus, der ikke står på positivlisten. Efter de første 6/9 måneder er der ikke nogen varighedsbegrænsning på, hvor meget uddannelse jobcentret kan bevilge dig.

Snak med a-kassen og jobcentret om dine muligheder for at tage den uddannelse, du gerne vil have.

Hvad hvis jeg ikke vil tage alle kursusdelene i en erhvervsgruppe på positivlisten?

Det behøver du heller ikke. Vælg de kurser, du vil tage. Men de skal være inden for den samme erhvervsgruppe.

Hvad hvis jeg vil tage et kursus på positivlisten, der varer mere end 6 uger?

Der findes forløb på 6 uger og derunder og forløb på over 6 uger.

Hvis du vil tage et jobrettet forløb på mere end 6 uger, skal jobcentret bevilge dig den del af forløbet, der rækker udover 6 uger, i en jobplan. Snak med a-kassen og jobcentret om dine muligheder for at tage den uddannelse, du gerne vil have.

Se positivliste for kurser over 6 ugers varighed   Dit lokale a-kassekontor kan hjælpe dig, hvis du har andre spørgsmål eller har brug for et mere uddybende svar. Find din afdeling her.