Betingelser for at få seks ugers jobrettet uddannelse

Her kan du læse om betingelserne for at få jobrettet uddannelse på ufaglært/faglært niveau - også kaldet erhvervsuddannelsesniveau - og på videregående niveau.

  • Du skal som hovedregel have været ledig i 5 uger eller mere. Der er dog to undtagelser:
  • Hvis du er startet på et kursus i din opsigelsesperiode, og kurset står på positivlisten, kan du forsætte på forløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag.
  • Hvis uddannelsen på positivlisten er markeret med en stjerne, kan du starte fra 1. ledighed.
  • Du skal have dagpengeret og være fuldtidsledig
  • Du skal enten være faglært eller ufaglært. Du må altså gerne have en faglært uddannelse i forvejen, fx en social- og sundhedshjælperuddannelse, en social- og sundhedsassistentuddannelse, en pædagogisk assistentuddannelse, en handels- eller kontoruddannelse mv.
  • Hvis du har en kort videregående uddannelse, skal du også have en faglært uddannelse. Har du kun en videregående uddannelse, har du ikke ret til de 6 ugers uddannelse.
  • Hvis du er fyldt 25 år, skal du afslutte kurset inden for de første 9 måneders ledighed (de første 6 måneder, hvis du er under 25).Særlige betingelser for uddannelse på videregående niveau:

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Kurset skal være på fuld tid