Lønmodtagernes Garantifond

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt og insolvent eller død, kan du på disse sider finde svar på, hvordan din a-kasse og faglige afdeling kan hjælpe dig.

Jeg er ...

... kun medlem af a-kassen

Hvis du kun er medlem af a-kassen, skal du kontakte dit lokale a-kassekontor, som kan vejlede dig om betingelserne for, at du kan få udbetalt erstatning for din manglende løn samt hjælpe dig med at anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond.

4-månedersfrist
Du skal være opmærksom på du skal anmelde dit krav om erstatning for din manglende løn til Lønmodtagernes Garantifond inden for en frist på 4 måneder, så du  skal kontakte dit lokale a-kassekontor hurtigst muligt.

Du kan få et lån fra a-kassen for din manglende lønindtægt fra konkursdagen og til udløbet af din opsigelsesperiode, når du har anmeldt dit krav til Lønmodtagernes Garantifond og har tilmeldt dig jobnet.

Betingelser for at få lånet
For at få lånet skal du være dagpengeberettiget og opfylde rådighedsbetingelserne. Det vil sige:

 • du skal tilmelde dig uden ydelse på jobnet.dk - uden ydelse, da du ikke modtager almindelige dagpenge, men et lån
 • tjekke jobforslag på jobnet.dk mindst hver 7. dag - tilmeld dig evt. huskeservice
 • søge mindst 1-2 job om ugen, og i alt mindst 6 job om måneden
 • hver uge logge de søgte stillinger i jobloggen, som du finder på jobnet.dk eller foa.dk/a-kasse
 • lægge én jobansøgning på jobloggen om måneden
 • indsende dagpengekort via foa.dk tidligst en uge inden månedens udgang
 • deltage i CV- og vejledningssamtale.

Hvis du får lån fra a-kassen i din opsigelsesperiode, skal du hurtigst muligt kontakte os, hvis du går i arbejde, da du dermed ikke længere er berettiget til at modtage lån.

Når din opsigelsesperiode er slut
Når din opsigelsesperiode er udløbet, skal du hurtigst muligt indsende erklæring om din jobsøgning og dine indtægter (tabsbegrænsningserklæringen) i løbet af opsigelsesperioden. Derefter vil Lønmodtagernes Garantifond udregne din samlede erstatning. Hvis a-kassen har ydet dig lån, bliver dette modregnet i den erstatning, du får fra Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke udbetaler nok til at dække det lån, du har fået af os, skal du tilbagebetale resten af lånet.

Du er altid velkommen til at ringe til dit lokale a-kassekontor, der kan svare på dine spørgsmål og vejlede dig om processen.

... kun medlem af faglig afdeling

Hvis du kun er medlem af FOAs fagforening, skal du kontakte din lokale faglige afdeling, som kan vejlede dig om betingelserne for udbetalt erstatning for din manglende løn samt hjælpe dig med at anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond.

4-månedersfrist
Du skal være opmærksom på du skal anmelde dit krav om erstatning for din manglende løn til Lønmodtagernes Garantifond inden for en frist på 4 måneder, så du skal kontakte din faglige afdeling hurtigst muligt.

Lån for mistet indtægt
Din faglige afdeling kan yde dig et lån for din mistede indtægt indtil datoen for din arbejdsgivers konkurs. Derudover kan den enkelte lokale afdeling vælge at yde dig et lån i opsigelsesperioden, så du ikke mister indtægt, indtil du finder et nyt job. Du skal kontakte din lokale faglige afdeling, som kan vejlede dig om de yder lån længere end til konkursdagen. Hvis du får lån i løbet af din opsigelsesperiode, skal du, hvis du går i arbejde, hurtigst muligt kontakte din faglige afdeling, da du dermed ikke længere er berettiget til at modtage lån.

Når din opsigelsesperiode er slut
Når din opsigelsesperiode er udløbet, skal du hurtigst muligt indsende erklæring om din jobsøgning og dine indtægter (tabsbegrænsningserklæringen) i løbet af opsigelsesperioden. Derefter vil Lønmodtagernes Garantifond udregne din samlede erstatning. Hvis din faglige afdeling har ydet dig lån, bliver dette modregnet i den erstatning, du får fra Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke udbetaler nok til at dække det lån, du har fået af din faglige afdeling, skal du tilbagebetale af lånet.

Du er altid velkommen til at ringe til din lokale faglige afdeling, der kan svare på dine spørgsmål og vejlede dig om processen.

... både medlem af a-kassen og faglig afdeling

Hvis du er medlem af både FOAs A-kasse og fagforening, skal du kontakte din lokale faglige afdeling, som kan vejlede dig om betingelserne for udbetaling af erstatning for din manglende løn samt hjælpe dig med at anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond.

4-månedersfrist
Du skal være opmærksom på, at der er en frist på 4 måneder til at anmelde dit krav om erstatning for manglende løn til Lønmodtagernes Garantifond, så du skal kontakte din faglige afdeling hurtigst muligt.

Kontakt a-kassen
Du skal også kontakte dit lokale a-kassekontor, når du melder dig ledig. Du har visse pligter i forbindelse med din ledighed, som a-kassen kan rådgive dig om. Du skal derfor kontakte a-kassen, når du har fået viden om din arbejdsgivers konkurs, så de kan rådgive dig i forhold til din ledighed og evt. lån fra a-kassen i din opsigelsesperiode.

Da du er medlem af både fagforening og a-kasse, har du mulighed for at modtage lån fra din faglige afdeling i perioden op til datoen for din arbejdsgivers konkurs, og fra din a-kasse for din opsigelsesperiode efter du har tilmeldt dig jobnet, hvis du opfylder nedenstående krav.

For at få lån fra a-kassen skal du være dagpengeberettiget og opfylde rådighedsbetingelserne. Det vil sige:

 • du skal tilmelde dig uden ydelse på jobnet.dk - uden ydelse, da du ikke modtager almindelige dagpenge, men et lån
 • tjekke jobforslag på jobnet.dk mindst hver 7. dag - tilmeld dig evt. huskeservice
 • søge mindst 1-2 job om ugen, og i alt mindst 6 job om måneden
 • hver uge logge de søgte stillinger i jobloggen, som du finder på jobnet.dk eller foa.dk/a-kasse
 • lægge én jobansøgning på jobloggen om måneden
 • indsende dagpengekort via foa.dk tidligst en uge inden månedens udgang
 • deltage i CV- og vejledningssamtale.

Hvis du får lån fra a-kassen i din opsigelsesperiode, skal du hurtigst muligt kontakte os, hvis du går i arbejde, da du dermed ikke længere er berettiget til at modtage lån. Du skal være opmærksom på, at der kan blive udbetalt lån med forskellige satser fra din faglige afdeling og a-kassen.

Når din opsigelsesperiode er slut
Når din opsigelsesperiode er udløbet, skal du hurtigst muligt indsende erklæring om din jobsøgning og dine indtægter (tabsbegrænsningserklæringen) i løbet af opsigelsesperioden. Derefter vil Lønmodtagernes Garantifond udregne din samlede erstatning. Hvis a-kassen og/eller fagforeningen har ydet dig lån, bliver dette modregnet i den erstatning du får fra Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke udbetaler nok til at dække det lån, du har fået af a-kassen og/eller fagforeningen, skal du tilbagebetale resten af lånet.

Du er altid velkommen til at ringe til dit lokale a-kassekontor eller faglige afdeling, der kan svare på dine spørgsmål og vejlede dig om processen.