Skal jeg være deltids- eller fuldtidsforsikret medlem af a-kassen?

Ønsker du højst at arbejde 30 timer om ugen, kan du lade dig deltidsforsikre. Ønsker du som ledig kun at arbejde i 30 timer om ugen, skal du lade dig deltidsforsikre. Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du ikke vælge at være deltidsforsikret. Da skal du være fuldtidsforsikret.

Du skal som udgangspunkt selv kontakte os for at skifte status fra deltid- til fuldtidsforsikret medlem, hvis du går op i arbejdstid. Du kan tidligst skifte forsikringsstatus fra det tidspunkt, hvor vi modtager en skriftlig ansøgning fra dig.

Automatisk forsikringsskifte
Er du deltidsforsikret, får vi dog hver måned oplysninger fra SKAT om, hvor mange timer du arbejder. Får vi besked om, at du som deltidsforsikret har arbejdet mere end 390 timer inden for 3 måneder, skal vi automatisk ændre din status til fuldtidsforsikret.

Ændringen af din forsikringsstatus får virkning fra den 1. i den førstkommende måned. Bliver vi fx i august opmærksomme på, at du har arbejdet mere end 390 timer de sidste 3 måneder, skal vi ændre din status fra deltid- til fuldtidsforsikret medlem med virkning fra 1. september. Vi giver dig naturligvis besked, hvis det skulle blive aktuelt.

Hvis du ændrer forsikringsstatus, mens du er ledig
Skifter du forsikringsstatus midt i en måned, får du udbetalt dagpenge i forhold til din ”gamle” forsikringsstatus måneden ud. Først fra den efterfølgende måned, vil du få udbetalt dagpenge i forhold til din nye forsikringsstatus.

Skifter du fx status fra fuldtids- til deltidsforsikret den 15. august, får du stadig udbetalt dagpenge for 160,33 timer i august måned og med satsen for fuldtidsforsikrede. Først fra den 1. september begynder du at få udbetalt dagpenge som deltidsforsikret med 130 timer for en måned og med en dagpengesats som deltidsforsikret.

Når du skifter forsikringsstatus, skal vi altid beregne en ny dagpengesats til dig. Skifter du fra fuldtids- til deltidsmedlemsskab, skal vi desuden omregne, de dagpengetimer du har tilbage, så de svarer til det antal dagpengetimer, deltidsforsikrede har ret til. Det gør vi ved at gange de dagpengetimer, du har tilbage, med 0,81.