Jeg har fortrudt min tilmelding til efterlønsordningen - hvad gør jeg?

Det er altid muligt at melde sig ud af efterlønsordningen. De penge, du har indbetalt, er dine og er ikke tabt.

Hvis du finder ud af, at du ikke vil bruge efterlønsordningen, kan du til enhver tid vælge at melde dig ud af ordningen. Som hovedregel får du overført pengene til din pensionsordning, og det er normalt skattefrit. Det gælder dog ikke, hvis du har en aldersopsparing.

I visse tilfælde vil du dog kunne få efterlønsbidraget udbetalt kontant, men der skal fratrækkes afgift eller skat.

Det kan du, hvis:

  • du får tilkendt førtidspension, seniorpension eller tidlig pension 
  • du når efterlønsalderen og skriftligt fravælger ordningen
  • du når efterlønsalderen, ophører med at betale efterlønsbidrag og ikke har efterlønsbevis eller får efterløn
  • du emigrerer
  • beløbet, som du har indbetalt, ikke er større end 7 x dagpengenes højeste beløb for 1 dag, som i 2022 er 6.251 kr. 


Automatisk udbetaling af dit efterlønsbidrag
I visse tilfælde udbetaler vi helt automatisk dit indbetalte efterlønsbidrag til dig, men der skal fratrækkes afgift eller skat.

Det gør vi, hvis:

  • du når folkepensionsalderen og ikke har fået efterløn eller optjent skattefri præmie. Hvis du har optjent skattefri præmie gælder reglen ikke, medmindre efterlønsbidraget efter skat er større end den skattefri præmie.
  • du dør, før din ret til at gå på efterløn er ophørt. I det tilfælde udbetaler vi efterlønsbidraget til dødsboet, medmindre du har fået efterløn eller har optjent skattefri præmie. Hvis præmien er større end efterlønsbidraget efter fradrag for afgift på 30 %, skal vi i stedet for udbetale præmien. Hvis vi har udbetalt efterløn, skal vi trække 5 x dagpengesatsen fra for hver uge, vi har udbetalt efterløn.
  • du af andre grunde ikke har ret til efterløn.


Det mister du
Du skal dog være opmærksom på følgende: