Seniorjob

Et seniorjob er en ansættelse i kommunen, hvor du får ordinær løn efter overenskomsten, og hvor du kan blive, til du kan gå på efterløn.

Læs mere om seniorjob

Har jeg ret til et seniorjob?

Der er flere betingelser, du skal opfylde for at have ret til et seniorjob:

  • Du skal have ret til efterløn den dag, du når den lovfastsatte efterlønsalder 
  • Din dagpengeret skal senest udløbe, når der er 5 år eller mindre, til du kan gå efterløn

Se hvornår du kan få et seniorjob, og hvornår du kan gå på efterløn
 

 

Hvilke betingelser skal jeg opfylde, mens jeg er i seniorjob?

Mens du er i seniorjob, skal du opfylde disse betingelser:

  • Du skal fortsat betale a-kassekontingent 
  • Du skal fortsat betale efterlønsbidrag 
  • Du skal stå til rådighed, hvis jobcentret har et ordinært job til dig 
  • Du skal være tilmeldt jobcentret 
  • Du skal have et aktivt CV på Jobnet.

Men du skal ikke: 

  • tjekke jobannoncer på Jobnet hver 7. dag 
  • være aktivt jobsøgende 
  • gå til samtaler i jobcentret og a-kassen.   

Hvordan får jeg et seniorjob?

Din bopælskommune har pligt til at finde et seniorjob til dig. Men det kræver, at du husker at søge om det tidligst 3 måneder, før du mister din ret til dagpenge, og senest 2 måneder efter, at du har mistet retten til dagpenge.

Kommunen har pligt til at ansætte dig senest 2 måneder efter, at du har søgt om et seniorjob. Du bør derfor søge om det senest 2 måneder, inden din dagpengeret udløber for at undgå at stå helt uden forsørgelse i en periode. Hvis kommunen ikke finder et seniorjob til dig, skal de betale en kompensation til dig, der svarer til det, du ville have fået i dagpenge, hvis du havde dagpengeret.

Hvilket arbejde skal jeg udføre i seniorjobbet?

Arbejdsgiveren skal sammen med dig finde ud af, hvilket job og hvilke jobfunktioner du skal udføre. Ifølge loven skal I tage hensyn til dine ”kvalifikationer og interesser”. I din ansøgning kan du beskrive de job og jobfunktioner, du gerne vil udføre. Hvis du er utilfreds med det arbejde, du får tilbudt, kan du søge hjælp i din FOA-afdeling.

Find din lokale afdeling

Optjener jeg ret til at få dagpenge, når jeg er i seniorjob?

Nej, det gør du ikke.

Kan jeg klage over et tilbudt seniorjob?

Hvis du får tilbudt et seniorjob, som du ikke mener at kunne klare, bør du kontakte både din a-kasse og din faglige afdeling straks for at få vejledning om, hvad du bør gøre. Det kan fx være fordi, det er for fysisk belastende. Du skal ikke afslå jobbet, da det kan få store økonomiske konsekvenser for dig.

Du kan - evt. med hjælp fra a-kassen eller din faglige afdeling - gå i dialog med kommunen om seniorjobbets indhold. Du har også ret til at klage, men du skal gøre det inden for 4 uger efter afgørelsen.

Kan jeg miste mit seniorjob?

Hvis du bliver opsagt i et seniorjob, bør du kontakte både din a-kasse og din faglige afdeling straks for at få vejledning om, hvad du bør gøre. Du har ret til at klage, men skal gøre det inden for 4 uger efter afgørelsen. Det kan også være, at din faglige afdeling vil rejse en sag mod kommunen, og at det er en god ide, at gøre begge dele. Dette gælder også, hvis du er opsagt pga. sygdom.

Hvis du opsiges, og opsigelsen er saglig, har du hverken ret til et nyt seniorjob eller kompensationsydelse. Efter en opsigelse bevarer du retten til efterløn. Men det kræver, at du fortsat betaler kontingent og efterlønsbidrag og står til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt normalt omfang i en længere periode før, du skal på efterløn. Derudover skal du opfylde alle de øvrige krav.