Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag trådte i kraft 1. januar 2018. Loven omfatter personer, der ikke er nået folkepensionsalderen og ikke er gået på efterløn

I perioden 1. januar – 30. juni 2018 kan du vælge om du permanent vil udtræde af efterlønsordningen og få dine indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, eller om du vil fortsætte i efterlønsordningen og fortsat betale efterlønsbidrag.

Det gælder både for dig, der er medlem af en a-kasse og for dig, der har meldt dig ud af a-kassen. Det er den a-kasse, som du senest har været medlem af, der udbetaler dit indbetalte efterlønsbidrag.

Før du træffer dit valg
Før du træffer din beslutning, er det vigtigt, at du overvejer for og imod. Nedenfor kan du både læse om betingelserne for udbetaling, men også hvad du bør overveje, før du træffer dit valg. Inden den 15. januar 2018 kontakter vi alle, som kan få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit.

Personlig vejledning
Du er meget velkommen til at kontakte din lokale a-kasse og få personlig og individuel vejledning, inden du træffer dit valg.

Værd at vide om udbetaling af efterlønsbidrag

Vi kontakter dig

Vi kontakter dig inden den 15. januar 2018 med oplysning om den skattefrie udbetaling, hvis du er med i efterlønsordningen og har mulighed for at søge om at få beløbet udbetalt. Du får herefter mulighed for at få en individuel vejledning i a-kassen, hvis du ønsker det, så du kan tage det valg, som er bedst for dig.

Betingelser for at få udbetalt dit indbetalte efterlønsbidrag

Du kan få efterlønsbidraget udbetalt, hvis du ikke er nået folkepensionsalderen den 1. januar 2018. Du må dog ikke været gået på efterløn. Loven omfatter derfor personer, der er født den 2. januar 1953 eller senere – og som ikke er gået på efterløn.

Hvis du vælger at få bidraget udbetalt, skal du også definitivt fravælge efterlønsordningen. Du kan derfor ikke senere gå på efterløn – heller ikke efter den særlige fortrydelsesordning. Det er også en betingelse, at du indsender en blanket på vores hjemmeside i perioden 1. januar – 30. juni 2018. Du må ikke være nået folkepensionsalderen den dag, vi får din blanket.

Du kan ikke fortryde dit valg, når vi først er påbegyndt udbetalingen til dig.

Se din efterløns- og folkepensionsalder

Kan det betale sig at få udbetalt efterlønsbidraget?

For nogle kan det være fornuftigt at hæve pengene, mens det for andre kan være en mindre god ide. Generelt kan man sige, at jo tættere du er på efterlønsalderen, jo bedre kan det betale sig at blive i efterlønsordningen. Det kan som udgangspunkt bedst betale sig at blive i ordningen, hvis du allerede har fået dit efterlønsbevis.

Husk, du kan ikke fortryde, når du først har fravalgt efterlønsordningen.

Inden du beslutter dig, bør du tage følgende med i overvejelserne:

 • hvor tæt er du er på at kunne gå på efterløn?
 • hvor store er din pensionsordninger i forhold til det, du kan få udbetalt i efterløn?
 • hvor længe ønsker du, eller forventer du at kunne arbejde - vil du gerne kunne trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du bliver folkepensionist?
 • vil du arbejde så længe, at du kan få udbetalt skattefri efterlønspræmie?
 • har du brug for pengene her og nu? 
 • kan det bedre svare sig for dig at sætte pengene ind på en pensionsordning? 
 • vil du risikere at miste muligheden for fleksjob, seniorjob elle at optjene skattefrie efterlønspræmier?

Det er naturligvis svært at spå om fremtiden, men alligevel bør du overveje, om du kan klare at blive på arbejdsmarkedet frem til du kan gå på folkepension. Hvor belastende er dit arbejde fysisk og psykisk og er din risiko for ledighed stor eller lille.

Læs mere om efterlønsordningen - herunder vores pjece 'Efterløn og skattefri præmie'

Dine pensioner og betydningen for efterlønnens størrelse
Om det økonomisk kan betale sig at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i stedet for at få udbetalt efterløn, afhænger blandt andet af størrelsen af dine pensioner.

Du bør derfor overveje:

 • hvor stort et pensionsdepot forventer du have, når du når efterlønsalderen - tjek evt. www.pensionsinfo.dk
 • hvor meget kan du alternativt spare op i en privat pensionsopsparing - tal evt. med din pensionsrådgiver
 • hvad sparer du i efterlønsbidrag til a-kassen? I 2018 er det 502 kroner som fuldtidsforsikret pr. måned og 334 kroner pr. måned som deltidsforsikret. Bidraget kan trækkes fra i skat.


Hvor stort et beløb, der kan udbetales i efterløn (inden modregning for pension), afhænger af, om du går på efterløn ved efterlønsalderen eller først senere. Der er forskellige regler afhængig af, hvornår du er født.

Læs mere om fradrag for pensioner

Lav en vejledende beregning af din efterløn som fuldtidsforsikret 
Bruger du Internet Explorer, kan du opleve, at beregneren er ustabil. Brug i stedet for fx Chrome.


Har du kun ret til efterløn, som deltidsforsikret, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvor meget kan der udbetales i efterlønsbidrag?

Hvor stort et beløb, du kan få udbetalt, afhænger af, hvor længe du har betalt til efterlønsordningen – og om du har betalt bidraget som fuldtids- eller deltidsforsikret. Du vil i vores brev til dig kunne se det beløb, som vi pr. 31. december 2017 har beregnet, du kan forvente at få.

Når vi åbner for blanketten på hjemmesiden, kan du logge på og se den foreløbige beregning til og med den 31. december 2017 af det beløb, du kan forvente at få udbetalt. Du skal bruge dit NemID.

De oplyste beløb er vejledende og kan ændres, afhængig af hvornår du evt. beder om at få efterlønsbidraget udbetalt. Hvis du ikke kan se noget beløb, så skal du kontakte os. Har du gæld til en a-kasse, vil gælden blive fratrukket i det oplyste beløb. Det gælder også selvom du har en afdragsordning.

Eksempler
Beløbene er vejledende og efter fradrag for afgift. Har du i perioden både betalt efterlønsbidrag som fuldtids- og deltidsforsikret, vil beløbene være anderledes. Har du gæld til en a-kasse modregnes den i udbetalingen.

Er du født i 1958, og har du betalt til efterlønsordningen som fuldtidsforsikret uafbrudt fra 1. april 1999 – 31. december 2017, vil du få ca. 109.000 kroner. Som deltidsforsikret ca. 72.500 kroner.

Er du født i 1963, og har du betalt til efterlønsordningen som fuldtidsforsikret uafbrudt fra 1. juli 1999 – 31. december 2017, vil du få ca. 108.000 kroner. Som deltidsforsikret ca. 72.000 kroner.

Er du født i 1975, og har du betalt til efterlønsordningen som fuldtidsforsikret uafbrudt fra 1. januar 2008 – 31. december 2017, vil du få ca. 59.000 kroner. Som deltidsforsikret ca. 39.000 kroner.

Er du født i 1983, og har du betalt til efterlønsordningen uafbrudt fra du fyldte 30 år fx den 1. juli 2013 – 31. december 2017, vil du få udbetalt ca. 26.000 kroner. Som deltidsforsikret ca. 17.000 kroner.

Hvis du bliver i efterlønsordningen, kan du udover at gå på efterløn også optjene skattefrie efterlønspræmier – se spørgsmål ’Skattefri efterlønspræmie, hvis du bliver i efterlønsordningen’.

Hvad betyder et fravalg af efterlønsordningen?

Fravalget af efterlønsordningen betyder, at du ikke kan:

 • gå på efterløn – heller ikke efter fortrydelsesordningen
 • optjene skattefrie efterlønspræmier
 • få et seniorjob
 • gå på fleksydelse.

Hvad er fleksydelse?
Fleksydelse er en frivillig tilbagetrækningsordning i lighed med efterlønsordningen for personer med ret til fleksjob. Får du efterlønsbidraget udbetalt, kan du ikke bruge din anciennitet fra a-kassen i fleksydelsesordningen. Du skal derfor huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis du får efterlønsbidraget udbetalt.

Kan jeg fortryde mit valg?
Du kan fortryde dit valg, frem til vi påbegynder udbetalingen til dig. Herefter er dit valg definitivt, og du kan ikke fortryde.

Læs mere om efterlønsordningen

Læs mere om fortrydelsesordningen

Læs mere om optjening af skattefri efterlønspræmie

Læs mere om seniorjob

Skattefri efterlønspræmie, hvis du bliver i efterlønsordningen

For at få ret til skattefri efterlønspræmie skal du fortsætte med at betale efterlønsbidrag, frem til du når efterlønsalderen, og får dit efterlønsbevis.

Er du født før 1. juli 1959, skal du vente med at gå på efterløn i en vis periode og i denne periode opfylde et bestemt krav til arbejdstimer. Den skattefrie efterlønspræmie kan som fuldtidsforsikret udbetales med op til 160.992 kr. (2018) ved 12 præmieportioner. Som deltidsforsikret med op til 107.328 kr. (2018) ved 12 præmieportioner. Er du tilmeldt efterlønsordningen efter fortrydelsesordningen, vil beløbet være mindre.

Hvis du fortsætter med arbejde efter efterlønsalderen og vil optjene skattefrie efterlønspræmier, kan du derfor miste penge ved at melde dig ud af efterlønsordningen.

Læs mere om reglerne for optjening af skattefri efterlønspræmie

Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse?

Som hovedregel vil udbetaling af efterlønsbidrag ikke påvirke din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse - uanset om du er enlig eller gift. Det betyder, at en enlig eller gift, som får udbetalt efterlønsbidrag, fortsat kan få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse uden at efterlønsbidraget påvirker det udbetalte beløb. Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og den anden ægtefælle får udbetalt efterlønsbidrag.

Undtagelse 1: Påvirker hjælp til enkeltudgifter

Undtagelse for hovedreglen er, at kommunen ikke kan se bort fra de udbetalte penge, hvis du som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse søger om hjælp til enkeltudgifter og sygebehandling m.v. udover kontanthjælpen. Det gælder for både enlige og ægtefæller, hvor kun den ene modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.


Eksempel
Hvis en kontanthjælps-, uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtager eller dennes ægtefælle søger om økonomisk hjælp til eksempelvis fysiurgisk behandling, så kan kommunen give afslag med henvisning til det udbetalte bidrag.

Undtagelse 2: Hvis du ikke har fået kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i 6 måneder
Hvis du som kontanthjælps-, uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtager stopper med at modtage ydelsen i en periode på mindst 6 måneder, efter du har modtaget bidraget og senere søger om ydelsen, så vil kommunen ikke længere kunne se bort fra bidraget. I så fald vil de penge, som du har fået udbetalt, være omfattet af reglen om, at man skal se bort fra en formue på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtefæller. Dette gælder naturligvis ikke, hvis bidraget er brugt. Denne 6 måneders-regel gælder først for ægtefæller, når begge ikke har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i 6 måneder.

Eksempel
Hvis du som kontanthjælps-, uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtager får et arbejde 1. maj 2018 og igen bliver arbejdsløs 1. januar 2019 og søger kontanthjælps-, uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtager, kan kommunen henvise til, at du skal leve af det udbetalte bidrag, hvis det ikke er brugt.

Udbetaling af efterlønsbidrag og påvirkning på andre sociale ydelser
Den skattefrie udbetaling af efterlønsbidraget kan i nogle tilfælde påvirke udbetalingen af boligstøtte, folkepension og førtidspension. Det er Udbetaling Danmark, der vejleder om de nærmere regler.


Kontakt derfor kommunen, hvis du har spørgsmål.

Hvad sparer du i kontingent ved at fravælge efterlønsordningen?

Fravælger du efterlønsordningen, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Vær da opmærksom på, om du eventuel skal ændre din forskudsopgørelse for 2018.

Bidraget betales sammen med det øvrige kontingent og er i 2018 som fuldtidsforsikret 502 kr. om måneden (deltidsforsikret 334 kroner). Men vær opmærksom på, at indbetaling til efterlønsordningen er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Er du fyldt 30 år, i gang med en uddannelse og fritaget for betaling af medlems- og ATP-bidrag til a-kassen?

Er du fyldt 30 år og i gang med en uddannelse, hvor du er fritaget for betaling af medlems- og ATP-bidrag til a-kassen, er det en betingelse for fritagelsen, at du betaler efterlønsbidrag. Beslutter du dig for at få dit efterlønsbidrag udbetalt, skal du derfor betale mere i kontingent hver måned.

Sådan søger du om at få dit efterlønsbidrag udbetalt

Du kan nu søge om at få udbetalt dit efterlønsbidrag. Du skal bruge dit NemID. Du må ikke være nået folkepensionsalderen, når du indsender blanketten.

Søg om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Jeg er ikke længere medlem af FOAs A-kasse
Er du udmeldt af FOAs A-kasse og er blevet medlem af en anden a-kasse, skal du søge om udbetalingen i din nye a-kasse. Er du derimod udmeldt af FOAs A-kasse uden at være meldt ind i en ny a-kasse, skal du søge om udbetalingen hos os.

Betaler du til fleksydelsesordningen, og ønsker du at få dit efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt, skal du søge om udbetaling af efterlønsbidraget i FOAs A-kasse og om udbetaling af fleksydelsesbidraget hos Udbetaling Danmark.

Sådan udbetales efterlønsbidraget

De efterlønsbidrag, som du har indbetalt til og med 22. juni 2017, får du udbetalt skattefrit. 

Du skal betale en afgift på 30 % af de efterlønsbidrag, du har indbetalt fra 23. juni 2017 og frem til, du fravælger efterlønsordningen – eller er ophørt med at betale efterlønsbidrag. 

Har du gæld til os, skal vi trække det fra, inden du får udbetalt pengene. Det gælder også, hvis du har gæld til en anden a-kasse, og de har bedt os om at trække pengene.

Udbetalingen fastsættes efter satsen for 2018, og vi udbetaler pengene til din NemKonto. Du får en meddelelse i din digitale postkasse (se www.foa.dk/min-indbakke), når vi udbetaler.

For dig, der betaler efterlønsbidrag, når du fravælger efterlønsordningen, regulerer vi dit kontingent for måneden. Det gør vi, fordi du allerede har indbetalt fuldt efterlønsbidrag for måneden – og derfor skal have en efterbetaling. Efterbetalingen modregner vi i dit kontingent måneden efter.

For dig, der er med i fleksydelsesordningen

Din ret til fleksydelse beregnes ud fra både dine indbetalinger til efterlønsordningen og til fleksydelsesordningen.

Får du efterlønsbidraget udbetalt, kan du ikke længere bruge din anciennitet fra efterlønsordningen i fleksydelsesordningen, og du mister retten til fleksydelse. Vi har ikke information om, hvorvidt du er med i fleksydelsesordningen eller ej. Kontakt Udbetaling Danmark for mere information.

Du skal søge om udbetaling af efterlønsbidraget hos os, hvis vi er din seneste a-kasse, og om fleksydelsesbidraget hos Udbetaling Danmark. Vælger du at få efterlønsbidraget udbetalt, så skal du huske at give Udbetaling Danmark besked om det.

Hvis du allerede er gået på fleksydelse
Du kan ikke få efterlønsbidraget udbetalt, da det er medregnet i din ret til fleksydelse. Søger du om at få udbetalt efterlønsbidraget, siger du nej til fleksydelse, og du skal betale din fleksydelse tilbage.