Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2022

Folketinget har besluttet at give mulighed for, at man i en kortere periode kan fravælge efterlønsordningen og få sit efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit.

Har du betalt til efterlønsordningen, og er du ikke nået efterlønsalderen den 1. januar 2022, kan du i perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2022 vælge at få dit efterlønsbidrag udbetalt uden at betale skat af beløbet. 


Man mister retten til efterløn
Vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt, melder du dig samtidig ud af efterlønsordningen. Du kan ikke fortryde udmeldelsen eller genindtræde i efterlønsordningen på et senere tidspunkt. 

Man mister retten til skattefri præmie

Vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt, så du udmeldes af efterlønsordningen, mister du også muligheden for at tjene op til 12 skattefrie præmier. Én præmie udgør 13.933 kroner, hvis du er fuldtidsforsikret, og 9.289 kroner hvis du er deltidsforsikret (2022-tal). 


Medlemmer af efterlønsordningen kan optjene skattefrie præmier, hvis de venter med at gå på efterløn og arbejder i stedet for.

Læs mere om skattefri præmie

Andre konsekvenser ved at få efterlønsbidraget udbetalt
Vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt, mister du samtidig muligheden for at gøre brug af seniorjob-ordningen og fleksydelse-ordningen. Begge ordninger administreres af kommunen.

  • Et seniorjob er en garantiordning til medlemmer af efterlønsordningen, hvis ret til dagpenge udløber inden for de sidste 5 år, før de når efterlønsalderen. Kommunen har da pligt til at tilbyde en ansættelse på overenskomstmæssige vilkår.
  • Fleksydelsesordningen kan man gøre brug af, hvis man er blevet visiteret til et fleksjob. Ordningen giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end folkepensionsalderen. 

Du kan læse mere om ordningerne på borger.dk 

Hvor meget kan du få du udtalt i efterlønsbidrag?
Vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt, vil vi opgøre, antallet af bidrag, du har indbetalt. Hvert bidrag svarer til den højeste dagpengesats for 1 dag (2022-tal: 893 kroner, hvis du er fuldtidsforsikret, 595 kroner hvis du er deltidsforsikret).

Du betaler ikke skat af den del af efterlønsbidraget, der dækker perioden til og med den 10. oktober 2020. Har du indbetalt efterlønsbidrag, der dækker en periode efter den 10. oktober 2020, skal du betale en afgift på 30 % af dette beløb.  

Din lokale FOA a-kasseafdeling hjælper dig gerne med at lave en beregning af, hvor meget du kan få udbetalt.

Sådan søger du
Ønsker du at fravælge efterlønsordningen og få dit efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, skal du udfylde blanketten nedenfor. Vi skal modtage blanketten senest den 30. juni 2022. Har du været medlem af en anden a-kasse efter dit medlemskab af FOAs A-kasse, skal du søge hos den a-kasse, du senest var medlem af.