Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Skattefri præmie

Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter på arbejdsmarkedet i en vis periode, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Hvis du opfylder kravene, optjener du en præmie, hver gang du arbejder 481 timer.

En præmieportion udgør pr. 1. januar 2021:

  • 13.912 kr. hvis du er fuldtidsforsikret
  • 9.274 kr. hvis du er deltidsforsikret, eller hvis du ikke har ret til efterløn som fuldtidsforsikret.


Du kan højst få 12 præmier. Hvis du får dagpenge eller efterløn, kan din præmie blive nedsat, hvis dine arbejdstimer og timer med udbetalte dagpenge/efterløn tilsammen overstiger 5.772 timer.

Læs mere: Hvilket arbejde kan jeg optjene præmie af?


Hvornår kan jeg få præmien?
Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Vi udbetaler den skattefrie præmie til dig hurtigst muligt, efter du er nået folkepensionsalderen, og når vi har alle oplysninger for at kunne beregne præmien. Er du på efterløn, kan vi først beregne og udbetale din skattefrie præmie, når vi har udbetalt den sidste efterløn til dig.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få den skattefri præmie?
Hvor længe du skal vente, og hvor mange timer du skal arbejde, kommer an på din fødselsdato. Læs om, hvilke krav du skal opfylde ved at klikke på din aldersgruppe herunder. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, og at du ikke har modtaget delpension.

Find din alder og se, hvilke krav du skal opfylde

Jeg er født før 1. januar 1956

For at optjene præmie skal du vente med at gå på efterløn i mindst 2 år fra den dato, hvor du har fået dit efterlønsbevis.

Samtidig skal du i den periode have mindst 3.120 (fuldtidsforsikret) og 2.496 (deltidsforsikret) løntimer. Du kan godt være mere end 2 år om at opnå disse timer, men du skal så vente tilsvarende længere med at gå på efterløn.

Fra den dato, du opfylder disse krav, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer.

Jeg er født i perioden 1. januar 1956 - 30. juni 1956

For at begynde at optjene præmie, skal du vente med at gå på efterløn i mindst 1½ år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. I de 1½ år skal du mindst have haft 2.340 (fuldtidsforsikret) og 1.872 (deltidsforsikret) løntimer.

Du kan godt være mere end 1½ år om at opnå disse timer, men så skal du vente tilsvarende længere med at gå på efterløn. Fra den dato, du opfylder disse krav, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn?
Går du på efterløn efter de 1½ år, men inden 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie.

Du kan optjene præmie, efter du er gået på efterløn, hvis du udsætter din efterløn i mindst 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis.

Du skal i de 2 år have haft mindst 3.120 (fuldtidsforsikret) og 2.496 (deltidsforsikret) løntimer. Venter du, til du opfylder denne betingelse, optjener du også præmie af arbejde i efterlønsperioden.

Jeg er født i perioden 1. juli 1956 - 31. december 1958

For at begynde at optjene præmie, skal du vente med at gå på efterløn i mindst 1 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. I det år skal du mindst have haft 1.560 (fuldtidsforsikret) og 1.248 (deltidsforsikret) løntimer.

Du kan godt være mere end 1 år om at opnå disse timer, men skal så vente tilsvarende længe med at gå på efterløn. Fra den dato, du opfylder disse krav, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn?
Går du på efterløn efter 1 år, men inden 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie.

Du kan optjene præmie, efter du er gået på efterløn, hvis du udsætter din efterløn i mindst 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Du skal i de 2 år have haft mindst 3.120 (fuldtidsforsikret) og 2.496 (deltidsforsikret) løntimer. Venter du, til du opfylder denne betingelse, optjener du også præmie af arbejde i efterlønsperioden.

Jeg er født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959

For at begynde at optjene præmie, skal du vente med at gå på efterløn i mindst ½ år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. I det halve år skal du mindst have haft 780 (fuldtidsforsikret) og 624 (deltidsforsikret) løntimer.

Du kan godt være mere end ½ år om at opnå disse timer, men du skal så vente tilsvarende længere med at gå på efterløn. Fra den dato, du opfylder disse krav, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn?
Går du på efterløn efter ½ år, men inden 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie.

Du kan optjene præmie, efter du er gået på efterløn, hvis du udsætter din efterløn i mindst 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Du skal i de 2 år have haft mindst 3.120 (fuldtidsforsikret) og 2.496 (deltidsforsikret) løntimer. Venter du, til du opfylder denne betingelse, optjener du også præmie af arbejde i efterlønsperioden.

Jeg er født i perioden 1. juli 1959 og frem

Du kan begynde at optjene skattefri præmie fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Fra den dato optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn? 
Du kan optjene præmie, efter du er gået på efterløn, hvis du udsætter din efterløn i mindst 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Du skal i de 2 år have haft mindst 3.120 (fuldtidsforsikret) og 2.496 (deltidsforsikret) løntimer. Du kan godt være mere end 2 år om at opnå disse timer, men du skal så vente tilsvarende længere med at gå på efterløn. Venter du, til du opfylder denne betingelse, optjener du også præmie af arbejde i efterlønsperioden.

Går du på efterløn inden 2 år efter den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie.