Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Skattefri præmie

Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter på arbejdsmarkedet i en vis periode, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Hvis du opfylder kravene, optjener du en præmie, hver gang du arbejder 481 timer.

En præmieportion udgør pr. 1. januar 2022:

  • 13.933 kr. hvis du er fuldtidsforsikret
  • 9.289 kr. hvis du er deltidsforsikret, eller hvis du ikke har ret til efterløn som fuldtidsforsikret.


Du kan højst få 12 præmier.

Læs mere: Hvilket arbejde kan jeg optjene præmie af?


Hvornår kan jeg få præmien?
Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Vi udbetaler den skattefrie præmie til dig hurtigst muligt, efter du er nået folkepensionsalderen, og når vi har alle oplysninger for at kunne beregne præmien. Er du på efterløn, kan vi først beregne og udbetale din skattefrie præmie, når vi har udbetalt den sidste efterløn til dig.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få den skattefrie præmie?
Hvor længe du skal vente, og hvor mange timer du skal arbejde, kommer an på din fødselsdato. Læs om, hvilke krav du skal opfylde ved at klikke på din aldersgruppe herunder. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.

Find din alder og se, hvilke krav du skal opfylde

Jeg er født før 1. januar 1956

For at optjene præmie skal du vente med at gå på efterløn i mindst 2 år fra den dato, hvor du har fået dit efterlønsbevis.

Derudover skal du have arbejdet mindst 3.120 (fuldtidsforsikret)/2.496 (deltidsforsikret) timer, siden du fik beviset. 

Fra den dato, hvor du opfylder begge betingelser, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer.

Jeg er født i perioden 1. januar 1956 - 30. juni 1956

For at begynde at optjene præmie, skal du vente med at gå på efterløn i mindst 1½ år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis.

Derudover skal du have arbejdet mindst have haft 2.340 (fuldtidsforsikret) / 1.872 (deltidsforsikret) timer, siden du fik beviset.

Fra den dato, hvor du opfylder begge betingelser, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn?
Går du på efterløn efter de 1½ år, men inden 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie, når du går på efterløn.

Du kan optjene præmie, efter du er gået på efterløn, hvis du udsætter din efterløn i mindst 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Derudover skal du have arbejdet mindst 3.120 (fuldtidsforsikret)/2.496 (deltidsforsikret) timer, siden du fik beviset. Venter du med at gå på efterløn, til du opfylder disse to betingelser, optjener du også præmie af det arbejde, som du har i efterlønsperioden.

Jeg er født i perioden 1. juli 1956 - 31. december 1958

For at begynde at optjene præmie, skal du vente med at gå på efterløn i mindst 1 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Derudover skal du have arbejdet mindst have haft 1.560 (fuldtidsforsikret)/1.248 (deltidsforsikret) timer.

Fra den dato, du opfylder begge betingelser, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn?
Går du på efterløn efter 1 år, men inden 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie, når du gå på efterløn.

Du kan optjene præmie, efter du er gået på efterløn, hvis du udsætter din efterløn i mindst 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Derudover skal du have arbejdet mindst 3.120 (fuldtidsforsikret)/2.496 (deltidsforsikret) timer, siden du fik beviset. Venter du med at gå på efterløn, til du opfylder disse to betingelser, optjener du også præmie af det arbejde, som du har i efterlønsperioden.

Jeg er født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959

For at begynde at optjene præmie, skal du vente med at gå på efterløn i mindst ½ år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis.

Derudover skal du have arbejdet mindst 780 (fuldtidsforsikret)/624 (deltidsforsikret) timer, siden du fik beviset.

Fra den dato, du opfylder begge betingelser, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn?
Går du på efterløn efter ½ år, men inden 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie.

Du kan optjene præmie, efter du er gået på efterløn, hvis du udsætter din efterløn i mindst 2 år fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Derudover skal du have arbejdet mindst 3.120 (fuldtidsforsikret)/2.496 (deltidsforsikret) timer, siden du fik beviset. Venter du med at gå på efterløn, til du opfylder disse to betingelser, optjener du også præmie af det arbejde, som du har i efterlønsperioden.

Jeg er født i perioden 1. juli 1959 og frem

Du kan begynde at optjene skattefri præmie fra den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis. Fra den dato optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer og ikke er gået på efterløn.

Kan jeg få skattefri præmie, hvis jeg arbejder, mens jeg er på efterløn?
Går du på efterløn inden 2 år efter den dag, hvor du har fået dit efterlønsbevis, stopper din optjening af skattefri præmie, når du går på efterløn.

Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år, og har arbejdet mindst 3.120 / 2.496 timer siden du fik beviset, optjener du også skattefri præmie af de arbejdstimer, som du har, imens du er på efterløn.

Du kan godt være mere end 2 år om at opnå timerne, men du skal så vente tilsvarende længere med at gå på efterløn. Venter du, til du opfylder denne betingelse, optjener du også præmie af arbejde i efterlønsperioden.