FOAs krav til OK23

FOAs afdelinger indsamler medlemmernes krav. På hovedbestyrelsens møde i december 2022 diskuterede forbundet kravene og prioriterede dem, så de kan sendes til arbejdsgiverne.

FOAs hovedbestyrelse har, på baggrund af diskussioner på medlemsmøder, i virksomheder og FOA-afdelinger, samt mere end 300 indsendte krav og forslag fra medlemmerne, nu prioriteret og udtaget FOAs endelige overenskomstkrav til de private overenskomstforhandlinger – OK 2023.

Det er vigtigt at understrege, at de 10 temaer er prioriteret i forhold til de krav og forslag, medlemmerne har sendt ind, mens de konkrete forslag under hvert tema er et udpluk af de mange gode forslag, der er kommet. Samlet er overenskomstkravene en ønskeseddel, som FOA garanterer, at arbejdsgiverne bliver præsenteret for, men som vi også må sige, at vi godt ved ikke alle sammen kan gennemføres.

I praksis foregår FOAs forhandlinger på baggrund af de såkaldte ”gennembrudsforlig” på henholdsvis industriens og transportens områder, som i høj grad giver retningen for overenskomstfornyelsen på det private område. De nævnte forlig forventes indgået i begyndelsen af februar 2023.

Hent FOAs krav til OK23 (PDF)

Læs Fagbladet FOAs artikel: Højere løn tæller mere end alt andet

FOAs krav til arbejdsgiverne

Hør  FOAs næstformand Thomas Enghausen fortælle om kravene til arbejdsgiverne og det videre forløb.

Kender du arbejdsgiverne som FOA forhandler med?

Der er tre arbejdsgiver, som FOA forhandler med i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked. De tre arbejdsgivere er Dansk Industri Dansk Erhverv og KA Pleje.