Teknik-Service: Her er overenskomsten fra 2020

Det fik medlemmerne med OK20:

Løn

 • Arriva:
  Månedslønnen stiger pr. 1. marts med følgende:

  • 1/3-2020: 400,83 kr.
  • 1/3-2021: 400,83 kr.
  • 1/3-2022: 400,83 kr.
 • DGI-Huset i Vejle og Gribskovgruppen:
  Timelønnen stiger pr. 1. marts med følgende:

  • 1/3-2020: 2,50 kr.
  • 1/3-2021: 2,50 kr.
  • 1/3-2022: 2,50 kr.
 • DGI-Huset i Vejle og Gribskovgruppen: Forskudstidstillæg hæves med 1,6 % pr. år.

Særligt løntillæg/opsparing

 • Hvert år, pr. 1. marts, stiger den særlige opsparing/løntillæg med 1 %.
 • DGI-Huset i Vejle og Gribskovgruppen: Udbetales to gange årligt.
 • Arriva: De nye procenter kan udbetales i forbindelse med fravær, eller aftales udbetalt løbende.

Forældre

 • Forældreorloven udvides med 3 uger, som øremærkes den person der ikke holder barsel.
 • Begrebet ”far” udskiftes med ”anden forældre” for at give plads til andre familieformer.
 • Ret til frihed i forbindelse med barns anden sygedag.
 • Vedr. 9 måneders anciennitet har får man derudover ret til fravær i forbindelse med barns lægebesøg, når barnet er under 14 år gammelt.

Seniorer

Medarbejdere over pensionsalderen, kan få udbetalt pensionsbidraget som tillæg til lønnen.

Samarbejdsfond

 • Arriva: Bidrag til lokal samarbejdsfond stiger med 5 øre pr. time.

Arbejdsmiljø – DGI-Huset i Vejle og Gribskovgruppen:

 • Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) indskrives i overenskomsterne.
 • AMR sikres den nødvendige tid til arbejdet.
 • AMR får ret til deltagelse i forbundets kurser.

Andet

 • Overgangsordning til ny ferielov.
 • Ferie kan aftales afholdt i timer fremfor dage.
 • Arriva: I overenskomstperioden vil parterne diskutere fremtiden for denne overenskomst.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Centralt forhandlede stigninger medregnes i lokallønsforhandlinger.

Vil du vide mere? 

Læs hele mæglingsforslaget

Få et nærmere indblik i OK20-forhandlingerne og resultaterne.

Hent pjecen