Pædagogisk: Her er overenskomsten fra 2020

Det fik medlemmerne med OK20:

Løn

 • Timelønnen stiger pr. 1. marts med følgende:
 • 1/3-2020: 3,20 kr.
 • 1/3-2021: 3,20 kr.
 • 1/3-2022: 3,15 kr.
 • Genetillæg hæves med 1,6 % pr. år.

Fritvalgskonto

 • Hvert år pr. 1. marts stiger fritvalgskontoen med 1 %
 • Opsparing kan udbetales i forbindelse med fravær. De nye procenter kan alternativt aftales at udbetales løbende.

Forældre

 • Forældreorloven udvides med 3 uger, som øremærkes den person der ikke holder barsel.
 • Begrebet ”far” udskiftes med ”anden forældre” for at give plads til andre familieformer.
 • Ret til frihed i forbindelse med barns anden sygedag.
 • Ved 9 måneders anciennitet får man derudover ret til fravær i forbindelse med barns lægebesøg, når barnet er under 14 år gammelt.

Seniorer

 • Medarbejdere over pensionsalderen kan få udbetalt pensionsbidraget som tillæg til lønnen.

Samarbejdsfond

 • Bidrag til samarbejdsfonden stiger med 5 øre pr. time.

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) indskrives i overenskomsterne.
 • AMR sikres den nødvendige tid til arbejdet.
 • AMR får ret til deltagelse i forbundets kurser.
 • AMR sikres samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanten.
 • Ret til at rejse faglige sager omkring chikane, mobning og anden krænkende adfærd.

Andet

 • Overgangsordning til ny ferielov.
 • Ferie kan aftales afholdt i timer fremfor dage.
 • Mulighed for anvendelse af digital post. 

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for langsom indfasning af pensionsbidrag, særlig opsparing mm. for nyindmeldte virksomheder.

Vil du vide mere? 

Læs hele mæglingsforslaget

Få et nærmere indblik i OK20-forhandlingerne og resultaterne.

Hent pjecen