KA Pleje: Her er overenskomsten fra 2020

Det fik medlemmerne med OK20:

KA Pleje har sin egen overenskomst med FOA, som fastlægger løn- og arbejdsvilkår for ca. 1.000 medarbejdere. Da KA Pleje ikke er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, forhandles denne overenskomst ikke samtidigt med de andre. Derfor har FOA og KA Pleje aftalt at overenskomsterne fornys 1. juni fremfor 1. marts inden for den samme økonomiske ramme, som FOA har aftalt med de andre aktører på fritvalgsområdet. 

Løn

 • For ikke-uddannede medarbejdere stiger månedslønnen. grundet særlig ret til uddannelse, med: 
 • 1/6-2020: 415,42 kr.
 • 1/6-2021: 417,29 kr.
 • 1/6-2022: 612,43 kr.
 • For hjemmehjælpere stiger månedslønnen med:
 • 1/6-2020: 621,53 kr. 
 • 1/6-2021: 624,33 kr. 
 • 1/6-2022: 619,08 kr.
 • For SOSU-hjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere og erhvervsuddannede serviceassistenter stiger månedslønnen med:
 • 1/6-2020: 623,80 kr. 
 • 1/6-2021: 626,60 kr. 
 • 1/6-2022: 621,37 kr. 
 • For autoriserede SOSU-assistenter, plejehjemsassistenter, plejere samt sundhedsmedhjælpere stiger månedslønnen med:
 • 1/6-2020: 630,90 kr. 
 • 1/6-2021: 633,74 kr. 
 • 1/6-2022: 628,53 kr.
 • Tillæggene på følgende områder stiger med 2,05 % pr. 1. juni alle tre år:
 • Delt tjeneste
 • Ændring i arbejdstidens placering
 • Aftale om ændring af vagtplan uden varsel
 • Inddragelse af fridøgn
 • Lørdage
 • Honorering af rådighedstjeneste
 • Honorering af stand by vagt
 • Tillæggene på følgende områder stiger med 0,45 % pr. 1. juni alle tre år:
 • Områdetillæg
 • Anciennitetstillæg (3 og 6 år) 
 • Aften- og nattillægget forhøjes med:
 • 1/6-2020: 8,51 kr. 
 • 1/6-2021: 2,05 % 
 • 1/6-2022: 2,05 % 

Forældre

 • Forældreorloven udvides med 3 uger, som øremærkes den person der ikke holder barsel.
 • Begrebet ”far” udskiftes med ”anden forældre” for at give plads til andre familieformer.
 • Ret til frihed i forbindelse med barns anden sygedag.
 • Ret til fravær i forbindelse med barns lægebesøg, hvis man har ret til barns sygedag.

Seniorer

 • Medarbejdere over pensionsalderen kan få udbetalt pensionsbidraget som tillæg til lønnen.
 • Medarbejdere med 4 år til folkepensionsalderen for ret til 3 seniorfridage pr. kvartal, i alt 12 dage om året. Disse kan opspares op til 12 dage ad gangen.

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) indskrives i overenskomsterne.
 • AMR får ret til deltagelse i forbundets kurser.
 • AMR sikres samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanten.

Uddannelse

 • Ikke-uddannede medarbejdere på min. 25 år med 12 måneders anciennitet, skal tilbydes at starte på en faglært uddannelse med elevløn, dette omfatter også erhvervsuddannet serviceassistent uddannelsen.

Andet

 • Overgangsordning til ny ferielov.
 • Ferie kan aftales afholdt i timer fremfor dage.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for at kompetenceudviklingskontoen kan bruges til at betale eventuel ekstra lønudgift ved uddannelse af ufaglærte.

Få et nærmere indblik i OK20-forhandlingerne og resultaterne.

Hent pjecen