Handicaphjælper og handicapledsagere: Her er overenskomsten fra 2020

Det fik medlemmerne med OK20:

Overenskomsterne for handicaphjælpere og ledsagere er udmærket ved at lønninger og tillæg følger de offentlige overenskomstforhandlinger, senest reguleret i april 2018. Det betyder også at disse forlig på det private område, alene vedrører en række vilkår for hjælpere og ledsagere.

Ved de netop indgåede forlig er der aftalt følgende:

  • 3 ugers ekstra forældreorlov, øremærket den forældre som ikke afholder barsel.
  • Overgangsordning til ny ferielov.
  • Mulighed for lokalaftale om at ferie afvikles i timer fremfor dage.
  • Såfremt der er en arbejdsmiljørepræsentant, sikres denne den nødvendige tid til arbejdet, ret til deltagelse i faglige kurser, samt adgang til IT-faciliteter.
  • For hjælpere: Medarbejdere med 9 måneders anciennitet, vil fremover have ret til frihed i forbindelse med barns lægebesøg.

Vil du vide mere? 

Læs hele mæglingsforslaget

Få et nærmere indblik i OK20-forhandlingerne og resultaterne.

Hent pjecen