OK17 resultat: Social-Sundhed (vikarbureauer)

Det fik medlemmerne med OK17-resultat.

Løn

  • Stigninger på løn og tillæg på 5,9 % hen over 3 år for de månedslønnede
  • Stigninger på løn og tillæg på 4,85 % hen over 3 år for de timelønnede

Pension

  • Stigning på pensionsbidraget til de timelønnede, så de hen over 3 år er oppe på i alt 7,2 %

Forældre, månedslønnede

  • Ret til barnets første hele sygedag. Bliver du ringet hjem har du nu ret til både at gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg
  • Retten til løn under børns hospitalsindlæggelse gælder nu også hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemme

Samarbejdsfond

  • Der oprettes en samarbejdsfond hos FASID og Dansk Erhverv.

Arbejdstid

  • Der indføres faste fikstidspunkter for tillæg, således at bestemmelsen om at mere end halvdelen af vagten skal falde for at det udløser tillæg udgår. Der gives derfor nu tillæg i hverdage fra kl. 15 – 07, de andre tidspunkter fastholdes. 

Hvad fik arbejdsgiverne

  • Ret til at anmode vikaren om dokumentation for erfaring indenfor en måned efter tilknytningen.

Se hele mæglingsforslaget