OK17 resultat: Social-Sundhed

Det fik medlemmerne med OK17-resultat.

Løn

 • Lønstigninger på 7,5 kr. hen over 3 år
 • Genetillæg hæves med 4,8 % hen over 3 år

Særlig opsparing

 • Hen over de 3 år stiger indbetalingen fra 2 – 4 %
 • Mulighed for at bruge pengene til omsorgsdag, seniordage eller fortsat halvårlig udbetaling

Forældre

 • Forældre med børn under 14 år og 9 måneders anciennitet, får ret til to omsorgsdage – dagene kan holdes uden løn, eller med betaling fra den særlige opsparing
 • Ret til barnets første hele sygedag. Bliver du ringet hjem har du nu ret til både at gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. For medarbejdere under Dansk Erhverv, gælder det for børn under 14 år og der er krav om 9 måneders anciennitet.
 • Retten til løn under børns hospitalsindlæggelse gælder nu også hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet
 • Ret til fuld løn i alle de arbejdsgiverbetalte uger under forældreorloven
 • Mulighed for at flytte 4 af de 8 uger af den arbejdsgiverbetalte graviditetsorlov hen i forlængelse af den arbejdsgiverbetalte del af forældreorloven

Seniorer

 • Du får ret til at holde op til 32 seniorfridage hvert år – 5 år før folkepensionsalderen. Dagene kan holdes uden løn, med betaling fra den særlige opsparing samt ved fortsat konvertering af dele af pensionsbidraget.

Tillidsrepræsentanter – som en forsøgsordning i overenskomstperioden

 • Blandt andet - orientering om ansættelser og afskedigelser
 • Vederlag for hvervet – første betaling vil ske i 2018
 • Forlænget opsigelsesvarsel i op til et år efter ophør af hvervet

Samarbejdsfond

 • Bidrag til samarbejdsfonden stiger til 20 øre pr. time i 2017 og 25 øre pr. time i 2018

Vikararbejde

 • Bedre værktøjer til tillidsrepræsentanten til at afklare vikararbejdet i virksomheden
 • Overførsel af anciennitet hvis en vikar har været tilknyttet virksomheden i mindst 3 måneder og derefter tilbydes ansættelse (gælder kun for DI)

Andet

 • Hvis en medarbejder bliver syg når der er planlagt afspadsering for overarbejde, kan det ikke længere anses som værende afspadseret

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for at varsle afspadsering med 4 døgns varsel
 • Mulighed for at varsle ændringer af vagtplanen med 1 døgn i helt specifikke og akutte tilfælde.

Se hele mæglingsforslaget