OK15-resultat: Pædagogisk Sektor i kommunerne

Her kan du se, hvad resultatet gav medlemmerne.

Løn: Forventet fremgang i købekraften*

  • 1,60 % i 2015
  • 1,50 % i 2016
  • 2,32 % i 2017

I alt stiger lønnen 5,42 % over de næste 3 år.

* Prisudviklingen skønnes at være 4,77 %

Døgnarbejdstid

  • Ulempetillæg for aften, kl. 17.00 – 23.00, og nat, kl. 23.00 – 06.00, forhøjes

  • 24. december ændres fra ”størst mulig frihed” til en søgnehelligdag

Uddannelsesløft: Fra ufaglært til faglært
Den Kommunale Kompetencefond får årligt tilført ekstra 20 mio. kr. målrettet de ufaglærte. Løftet er et supplement til den eksisterende ordning.

Forældreorlov: 1 ekstra uge til fædre
Fædre får ret til i alt 7 ugers øremærket forældreorlov med fuld løn. Det påvirker ikke moderens ret til orlov.

Sygdom: Børns hospitalsindlæggelse
Frihed med løn udvides med 5 dage, så den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse.

Det psykiske arbejdsmiljø: Indsats for forbedring
Indsatsen rettes direkte mod arbejdspladsen. Der etableres bl.a. et rejsehold, som kan hjælpe med rådgivning, hvis leder og medarbejdere er enige om det.

Ved afskedigelse: Frihed med løn til vejledning
Ansatte, der fx opsiges pga. besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i deres a-kasse eller fagforening.

OK15: Brug din stemme! Stem ja eller nej til din nye overenskomst.

Sådan stemmer du

Din faggruppe
Hvis der er særlige resultater for din faggruppe, kan du se det her: