OK15-resultat: Kost- og Servicesektoren i regionerne

Her kan du se, hvad resultatet gav medlemmerne.

Løn: Forventet fremgang i købekraften*

  • 1,55 % i 2015
  • 1,50 % i 2016
  • 2,34 % i 2017

I alt stiger lønnen 5,39 % over de næste 3 år.

* Prisudviklingen skønnes at være 4,77 %

Uddannelsesløft: Fra ufaglært til faglært
Der oprettes en regional kompetencefond med 6 mio. kr. årligt til uddannelsesløft, svarende til den kommunale, med fokus på ufaglærte og efteruddannelse. 

Forældreorlov: 1 ekstra uge til fædre
Fædre får ret til i alt 7 ugers øremærket forældreorlov med fuld løn. Det påvirker ikke moderens ret til orlov. 

Sygdom: Børns hospitalsindlæggelse
Frihed med løn udvides med 5 dage, så den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. 

Det psykiske arbejdsmiljø: Indsats for forbedring
Der gennemføres et forskningsprojekt for at give de centrale parter mere og fælles viden om psykisk arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser.

Ved afskedigelse: Frihed med løn til vejledning
Ansatte, der fx opsiges pga. besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i deres a-kasse eller fagforening.

OK15: Brug din stemme! Stem ja eller nej til din nye overenskomst.

Sådan stemmer du

Din faggruppe
Hvis der er særlige resultater for din faggruppe, kan du se det her: