Tidslinje for OK14

Her kan du se de vigtigste datoer for overenskomstforhandlingerne i 2014 for FOAs ca. 6000 private ansatte medlemmer.

Marts – april 2014:

  • 11. april: Resultatet af urafstemningen offentliggøres
  • 25. marts: Urafstemning begynder
  • Forhandlingerne skulle gerne være afsluttet – ellers forligsinstitutionen
  • Urafstemning – medlemmerne skal stemme ja eller nej til det resultat FOA har forhandlet sig frem til.

Februar 2014:

  • Normallønsforliget forventes på plads – herefter starter overenskomstforhandlingerne med FOAs overenskomstmodparter for alvor.

Januar 2014:

  • Forventningsafstemning med overenskomstmodparterne: Dansk Industri, Dansk Erhverv, FASID og KA Pleje.

December 2013:

  • FOAs hovedbestyrelsen udtager de endelige overenskomstkrav

Efterår 2013:

  • Pjecen: mine krav – dine krav, udsendes til medlemmerne
  • Frist for indlevering af OK krav fra medlemmerne
  • Medlemsdebat lokalt i afdelingerne