FOAs krav til OK14

FOAs krav til OK14 var opdelt i to typer: Generelle krav og specielle krav.

Generelle krav

De generelle krav er krav, der omfatter alle FOAs medlemmer på det private område. Disse krav udtages af FOAs hovedbestyrelse efter FOA-afdelinger, der har privat ansatte medlemmer, har indkaldt krav fra medlemmerne.

Kravene drejer sig om alt fra løn og pension til bedre forældreorlov, seniorfridage og ulempetillæg. Se punkterne nedenfor.

Specielle krav

De specielle krav er krav til de enkelte overenskomster. Kravene omfatter medlemmerne af de faggrupper som de enkelte overenskomster dækker. Disse krav er udtaget specifikt ud fra de problemstillinger, FOA i den tidligere overenskomstperiode har oplevet. Siden opdateres senere med de specielle krav.