Økonomisk hjælp til særlige grupper

Folketinget har vedtaget kompensationsordninger for pensionister, SU-modtagere og personer på tilbagetrækningsydelse. Desuden har de besluttet at forhøje børne- og ungeydelsen.

Vælg