Det mener FOA

Mona Striib forklarer de vigtigste pointer fra lønstrukturkomitéens arbejde og hvad de betyder for FOAs medlemmer.

Hvad kan man læse i komitéens rapporter?

Hvem får for lidt i løn?

Hvem udpeger Lønstrukturkomitéen til at få mere i løn?

Er lønforskellene som de burde være?

Hvad siger Lønstrukturkomitéen om ligeløn?

Har lønrelationerne været støbt i beton siden tjenestemandsreformen i 1969?

Løsningen: Er det mere lokal løn?

Hvad sker der nu?