Ligelønsalliancen

Lige løn. Lige nu. Sammen med BUPL, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet kæmper FOA for lige løn for arbejde af samme værdi. 13,1 procent lønforskel mellem mænd og kvinder er ikke godt nok. Vi vil have politisk handling.

Hvem er vi? Og hvad vil vi i Ligelønsallliancen? 

Selvom vi i mere end 40 år har haft en lov om ligeløn i Danmark, tjener kvinder i dag i gennemsnit 13,1 procent mindre end mænd. Det er ikke godt nok. Der skal være lige løn for arbejde af samme værdi.

Det mener Ligelønsalliancen, som består af fagforeningerne FOA, BUPL, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet. Sundhedskartellet er en sammenslutning af 11 faglige organisationer indenfor det sundhedsfaglige område: Dansk Sygeplejeråd, Danske Tandplejere, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Radiograf Rådet, Jordemoderforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Danske Fodterapeuter.

Hovedårsagen til lønforskellen er, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Omsorgsfagene i det offentlige er domineret af kvinder, mens de tekniske job i det private, som er højere lønnet, primært er besat af mænd. Løngabet trækker tråde tilbage til Tjenestemandsreformen fra 1969, hvor man placerede offentligt ansatte på forskellige løntrin og generelt placerede typiske kvindejob lavere end typiske mandejob. Manden var hovedforsørger, og kvindens indkomst var kun et bidrag, mente man for 50 år siden.

Selvom der for første gang nogensinde ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev afsat penge til en ligelønspulje, kan problemet ikke alene løses ved overenskomstfornyelser. Politikerne må tage ansvar for at sikre reel ligeløn for arbejde af samme værdi, som der står foreskrevet i Ligelønsloven. Mennesker – uanset køn og fag – med sammenlignelige uddannelser skal have samme løn. Fortsætter lønudviklingen i samme, langsomme tempo, vil der gå yderligere 50 år, før de piger, der bliver født i dag, vil få samme løn som drengene.

Hvem skal man tale med for at få ligeløn?

Sådan lyder spørgsmålet i en video fra Ligelønsalliancen i anledning af Kvindernes Kampdag. Og svaret er politikerne på Christiansborg, understreger FOA-formand Mona Striib.

Drag queenen Jumbo Jette og hendes veninde spørger helt almindelige danskere, hvorfor vi stadig har en lønforskel på over 13 procent mellem mænd og kvinder, og hvad vi skal gøre ved det.

Spørgsmål og svar

Hvorfor er der så stor forskel på mænd og kvinders løn? Og hvad med ligelønspuljen - hvem får del i den?

Undersøgelse

Epinion har på vegne af Ligelønsalliancen foretaget en undersøgelse blandt danskerne om ligeløn. Tre ud af fire mener, at politikerne skal prioritere at løse lønforskellen mellem mænd og kvinder.