Spørgsmål/svar om elever og corona-situationen

Få svar på, hvordan du som elev skal forholde dig i forbindelse med corona-situationen.

Elever i erhvervsuddannelse vil være enten i skole eller i praktik.

  • Når eleverne er i skole, så skal de følge uddannelsesinstitutionens retningslinjer for corona.
  • Når eleverne er i praktik, så følger de arbejdspladsens retningslinjer for corona.

Andre i uddannelse fx voksne på AMU-kurser, skal følge uddannelsesinstitutionens retningslinjer, når de er på skolen.

Spørgsmål om praktik – og forlængelse af praktikken

Spørgsmål om din uddannelsesaftale og din uddannelsesplan