Stærke arbejdsfælleskaber - hvad er det?

Et stærkt arbejdsfællesskab fremmer trivsel og følelsen af, at vores arbejde giver mening.

I et stærkt arbejdsfællesskab bliver kerneopgaven en fælles sag, og vi ved hver især præcis, hvordan vi kan bidrage til at den løses. Det er godt for os alle: Medarbejdere, borgerne og arbejdspladserne. Derfor arbejder FOA målrettet for at introducere stærke arbejdsfællesskaber på offentlige arbejdspladser.

Sådan arbejder FOA for stærke arbejdsfællesskaber

FOA arbejder på at sikre, at tillidsvalgte og ansatte i lokalafdelingerne altid kan blive klædt på til at tage initiativ til at indgå lokale aftaler om stærke arbejdsfællesskaber, tillid og samarbejde. FOA tager også initiativ til pilotprojekter og forsøg i MED-/HSU-regi. Endelig kan FOA invitere andre faglige organisationer og arbejdsgiverne med i et samarbejde om at styrke de lokale arbejdsfællesskaber.

I FOA vil vi også samarbejde med regeringen om en nærhedsreform, der giver tid og ressourcer til dialogen på arbejdspladserne, og som bruger medarbejdernes indsigter til at fjerne de mange krav og den stramme styring af velfærdsarbejdet, som gør, at nogle medarbejderne oplever arbejdet som et forhindringsløb.