Uddannelse med elevløn

På en erhvervsuddannelse får du normalt elevløn under din uddannelse. Det gør du både mens du er i oplæring i en virksomhed og i de perioder, hvor du får undervisning på skolen.

Når du tager en erhvervsuddannelse, får du elevløn både under oplæringsforløbet (praktik) og under skoleforløbet. Du får elevløn fra det tidspunkt, du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvilket typisk vil være fra starten af hovedforløbet.

I nogle tilfælde kan du få en uddannelsesaftale, der dækker noget af eller hele grundforløbet. I så fald får du også elevløn der. Hvis du har en uddannelsesaftale, der udelukkende gælder fra hovedforløbets start, kan du få SU under grundforløbet, fra du bliver 18 år. 

Hvis du ikke kan finde en læreplads hos en arbejdsgiver, kan du ofte komme i skoleoplæring. Her vil du få skoleoplæringsydelse, som er lidt lavere end normal elevløn.

Satser for elevløn

Elevløn kan variere i beløb, alt efter hvor du er ansat, og hvor du er i dit uddannelsesforløb

Som elev afhænger din løn typisk af, om du er ansat i en kommune eller region. Derudover kan elevlønnen variere, alt efter hvor langt du er nået med din uddannelse. 

Se satserne for elevløn på uddannelserne inden for FOAs område

Voksenelevløn